5.ČERVENCE 1997 - 2007

Celkové škody způsobené červencovou povodní roku 1997 na území povodí řeky Moravy dosáhly 20 miliard korun. Podle slov tehdejšího ředitele Olomouckého závodu Povodí Moravy Antonína Kurfürsta, škody na poničených hrázích a korytech řek dosáhly téměř 1 miliardy korun. Pracovníci povodí sledovali průtoky řek na měřících stanicích, které však v prvních dnech voda zničila.

Proč před deseti lety přišly tak ničivé povodně? Podle Antonína Kurfürsta, dva týdny před povodněmi se objevily intenzivnější srážky, které povodí řek naplnily.