Absence praktické výuky a ztráta motivace. Vedení učilišť řeší, jak co nejlépe připravit poslední ročníky na závěrečné zkoušky

7. květen 2021

K závěrečným zkouškám učňovských oborů se letos podle některých ředitelů řada žáků vůbec nedostane nebo je nesloží. Důvodem je mimo jiné absence praktické výuky. Ta prý na učně dopadla mnohem víc než na maturanty. Velký počet žáků, kteří by měli ročník opakovat, ale může pro učiliště znamenat problém. Nebyly by nejspíš schopné všechny do nižších ročníků zařadit.

„Jsem rád, že to alespoň otevřeli. Alespoň se před těmi závěrkami něco naučíme,“ říká Lukáš, ze kterého bude po letošních závěrečných zkouškách truhlář. Pod vedením mistra Miloslava Plevy se teď na dílně Střední školy polytechnické v Olomouci snaží dohnat co nejvíc zameškané práce. „Žáci chodili na náslechové hodiny, ale to bylo strašně málo. Deficit zručnosti tady opravdu je,“ uvedl Pleva.

Podle ředitele Aleše Jurečky absence praktické výuky na žáky dopadla mnohem více než na maturanty. Problém se složením zkoušek podle něj bude mít velká část z nich. „Řekl bych, že to bude do třiceti procent. Tedy těch, kteří budou mít problém,“ odhaduje Jurečka.

Podobně skeptický je i Petr Konečný, ředitel olomoucké střední školy technické a obchodní Kosinova. Podle něj se řada žáků zkrátka neučila. „U nás jdou k maturitě v podstatě všichni žáci, takže tam nebyly žádné příliš velké komplikace. Ale u učebních oborů to bude padesát na padesát,“ uvedl Konečný.

Z osmdesáti učňů tak může letos školu dokončit úspěšně 40. Motivace žáků k učení je hlavní problém i podle Karla Dvořáka, předsedy Sdružení učňovských zařízení České republiky. Řada z nich podle něj vůbec nevyužila možnosti individuálních konzultací, přestože je školy nabízely. Praktickou výuku ministerstvo školství umožnilo ředitelům prodloužit až do konce letních prázdnin. „Tím jsme tedy poskytli školám prostor na doplnění neodučených hodin praktického vyučování,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Žáci podle ní navíc můžou požádat o opakování ročníku i v případě, že úspěšně ukončili první pololetí posledního ročníku vzdělávání.

„Někdy je ten neúspěch tak veliký, že je to panu řediteli a vůbec pedagogickému sboru žinantní dovolit takovým žákům opakovat ročník, ale budeme se snažit vyhovět liteře zákona,“ říká Konečný. Zároveň ale dodává, že pokud propadne žáků hodně, nedokáže je kvůli omezenému počtu míst do nižšího ročníku umístit. „Stoprocentně budeme jednat o každém individuálním případu tak, aby to dítě bylo schopno nějakým způsobem dostudovat,“ dodává Aleš Jurečka.

autor: tas
Spustit audio