Archeologové v Přerově našli mohutné hradby z kastelánského hradu z 10.–12. století

3. březen 2020

Unikátní nález se podařil archeologům v Přerově. Na historickém Horním náměstí odkryli pozůstatky hradu z 10. až 12. století. Jde o mohutnou hradbu z devonského vápence, která je místy až dva metry široká. Podle archeologů je důkazem toho, že hrad několik staletí střežil strategický brod řeky Bečvy v údolí Moravské brány, kudy vedly kupecké stezky. Součástí unikátních archeologických nálezů jsou i stříbrné mince a kovové nástroje.

Archeologové našli v Přerově mohutné hradby

S archeologem Ondřejem Vénosem jsme na Horním náměstí v Přerově, kde stavební dělníci srovnali se zemí jeden z historických domů a on s detektorem kovu kontroluje každý kousek zeminy. Té udusané, po které chodíme ale i vykopané, kterou odváží dělníci v kolečkách. Právě díky jeho pečlivé práci se mu podařilo najít několik zajímavých mincí.

„Máme prozatím celkem osm stříbrných mincí, které pochází z jednotlivých terénních vyrovnávek. Tou nejstarší je stříbrný fenik Albrechta Rakouského. Dále zde máme mince českého krále Vladislava Jagelonského. Z dvanáctého století jsou tu dvě podkovy. Rovněž se podařilo najít několik železných nožíků,“ ukazuje vedoucí výzkumu Zdeněk Schenk.

Archeologové našli v Přerově mohutné hradby

Vůbec ten nejzajímavější nález ale neobjevil detektor kovu, ale vykopali ho dělníci. Jde o mohutné hradby původního přerovského hradu. Samotná hradba je unikát. Byla zapuštěná do mladohradištního souvrství z 10. až 12. století. Šířka této masivní hradby dosahuje až 190 cm. Vidíme, že byla vyzděna z opravdu velkých bloků devonského vápence a je pojena velice kvalitní vápennou maltou. Tady vidíme pozůstatky původního přerovského kastelánského hradu, který střežil tehdejší strategický brod přes řeku Bečvu. Město Přerov bylo v roce 1256 povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. na město královské,“ dodává Schenk.

Kastelánský hrad/kastelánie

Kastelánie byl v časech Přemyslovců hradský obvod, který patřil ke každému hradu. Těchto hradů byla celá síť, která celkově vytvářela hradskou soustavu. Hradská soustava byla hlavní oporou přemyslovských knížat. Část z hradů v tomto systému byla postavena již v 10. století. Proces vývoje byl završen za vlády knížete Břetislava. Obvod kolem kastelánie měl rozlohu v poloměru přibližně 15 kilometrů. V málo obydlených oblastech byl hranicí mezi dvěma kastelániemi střed lesů, jenž odlišné obvody rozděloval. V čele každé kastelánie byl kastelán, hradský správce (comes, prefectes, castellanus).

Okolí těchto hradů obývalo zvláštní služebnictvo, které mělo povinnost hrad zásobovat nebo v něm sloužit. Jako výnos za služby měli tito lidé od knížete darovánu půdu, na níž mohli hospodařit. Tento systém se nazývá služebnou organizací. Daně a jiná břemena prostého lidu se taktéž vázala ke správním hradům. V podhradí se nacházely osady, kde ve dvorcích žili velmožové a provinční úředníci.

Zrušení systému kastelánie se datuje do poloviny 13. století, kdy se střediskem vlády stala knížecí města a hrady.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Archeologové pozůstatky hradeb zdokumentují. Veřejnosti ale přístupné nebudou. Majitel domu je nechá zakonzervovat.

autor: kra
Spustit audio