Blatec se původně jmenoval Velké Tážaly, bláto na cestách zde však bylo až do 20. století

13. duben 2022

Obec Blatec je typickou hanáckou osadou rozkládající se mezi dvěma řekami, Moravou na východě a Blatou na západě. Navíc obcí protéká uprostřed ještě potok Romza, pramenící u Nedvězí. To, že se název obce spojuje s blátem, případně blaty, tedy podmáčenými pozemky, tak v této souvislosti patrně nikoho nepřekvapí.

Jenže aby to nebylo tak jednoduché, v nejstarších dobách nesla obec pravděpodobně jméno Tážaly, později Velké Tážaly. Na tom se poměrně jednotně shodují i badatelé v oblasti regionální historie, kteří poukazují na zmínku o vesnici v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, podle níž patřilo olomouckému kostelu jedno popluží v obci Tasaly. Tento název se pak používal ve tvaru Velké Tážaly až do roku 1550.

Tehdy však z historických pramenů mizí a naopak se objevuje dnešní jméno Blatec. Jedna z hypotéz říká, že Velké Tážaly a Blatec byly dvě části téže obce a poté, co převážilo osídlení Blatce nad Velkými Tážaly, přestal se jejich název používat. Nedaleká obec současného jména Tážaly bývala nazývána Tážalky.

Obecní dům je chloubou obce už od roku 1894

Krajina kolem Blatce byla osídlena už v kolem 3000 let před naším letopočtem. Další archeologické nálezy pak potvrzují pohyb lidí v obci a okolí v době bronzové i v dalších etapách osídlení zdejšího kraje. O první písemné zmínce už byla řeč. Kromě části přináležející kostelu však o vlastnictví zdejšího zboží mnoho nevíme.

Odborníci se domnívají, že Blatec patřil minimálně od 13. století k městským statkům Olomouce a tato skutečnost trvala až do konce patrimoniálního zřízení. Původní obec se rozkládala jen kolem obdélníkové návsi. Z ní byly dva východy, na východ a na západ, ve směru vedení současné silnice. To umožňovalo zajistit obranu obce před případnými nájezdníky. Tehdejší dispozice vesnice je dodnes znatelná na leteckých snímcích.

Kaple sv. Markéty pochází z přelomu 18. a 19. století

Bránou do obce je železniční viadukt

Teprve v 18. a 19. století se začalo budovat i mimo tento uzavřený prostor. Z roku 1767 pochází první zmínka o blatecké hospodě, která sídlila v lokalitě Na Kocandě u silnice z Olomouce k Tovačovu. Kolem hostince později vznikla menší osada. Další samotou patřící k Blatci je pak Blatecký mlýn. Ten leží už za řekou Moravou na náhonu Morávka, který začíná nad Kožušanským jezem. Podle historických pramenů byl mlýn vybudován v roce 1773. Souhlas s jeho stavbou tehdy dala vrchnost reprezentovaná olomouckou městskou radou mlynářskému mistru Rodekerovi. V provozu byl až do poloviny 20. století.

Obec byla vždy přifařena do Charvát. Kaple sv. Markéty na návsi je poprvé zmíněna už v roce 1804, je však zřejmě ještě starší. Už na konci 80. let 18. století se v Blatci vyučovalo, vlastní školu si však obyvatelé postavili až v roce 1874. Do té doby se učilo v místních chalupách a starší děti chodily do Charvát.

Malá Kalvárie na severní straně návsi

Dominantou obce je dodnes Obecní dům. Tato na poměry tehdy malé vesnice monumentální budova byla postavena v letech 1886 – 1887. Postupně byl ještě dostavován a svou velikostí a výstavností se stal předmětem obdivu obyvatel mnoha větších vesnic z okolí. Stal se nejen místem pořádání slavností a bálů, ale také důstojným stánkem pro zdejší ochotnickou divadelní jednotu. Nápis Národ sobě nad jevištěm dokazoval, že své vzory hledali místní divadelníci v pražském Národním divadle.

Od roku 1870 jezdil přes obec vlak, své zastávky se však v Blatci dočkali až v roce 1885. Důstojné silniční napojení však bylo v té době stále ještě pouze toužebným přáním místních obyvatel. Věrny jménu vesnice byly cesty do Blatce blátivé a v létě prašné. Až v roce 1894 byla vybudována silnice do Charvát a další cesty byly budovány až v prvních letech 20. století. V roce 1938 prošla rekonstrukcí státní silnice z Olomouce do Tovačova a tehdy byl postaven také most u Kocandy, který se stal spolu s železničním viaduktem bránou do obce.

autor: kbz
Spustit audio