Bohemismy v „sudetoněmeckých“ dialektech

15. květen 2014

Když se mluví a píše o česko-německých kulturních a jazykových vztazích, věnuje se přirozeně největší pozornost německému vlivu na Čechy.

Tedy např. tomu, jak jsou mnohé odbornější výrazy v češtině, především v jejím administrativním stylu, vytvořeny podle německých vzorů. Anebo se pozornost soustřeďuje vůbec na germanismy v češtině - k těm starým patří třeba slova peníze, kněz, chleba nebo chvíle, k těm mladším germanismům pak patří slova jako buřt, kraksna nebo štrúdl.

Výzkumy německých dialektů z doby před r. 1945 ukazují, že specifickým rysem české němčiny byla řada lexikálních bohemismů, tedy slov českého původu.

Uveďme si třeba např. slovo Buchte s významem „máslový koláč nebo přímo buchta“, ke kterému existovala i zdrobnělina Buchtel. Víte, že Němci znali i slovo Liewanzen ve variantách Libanzen anebo Liebanzen? Ve všech případech šlo o označení pro lívance a bylo to označení v množném čísle.

Další příklady a zajímavosti nám nabídne bohemista Ondřej Bláha v úterý 29. října.

autor: Kamila Ivanová
Spustit audio