Brodek u Konice býval německou vesnicí a později i městem

24. únor 2022

Hned tři Brodky najdeme v Olomouckém kraji. Tím rozhodně nejvýše položeným je Brodek u Konice. Nachází se na svazích vrcholu Babylon v Drahanské vrchovině a jeho katastr se vine až do výšky přes 670 metrů nad mořem.

Osídlení zdejší krajiny je poměrně mladé. Důvodem patrně byla vysoká nadmořská výška a drsné podnebí, které ve zdejší oblasti panovalo. Snad i proto je první zmínka o zdejší obci datována až k roku 1575.

Kaple sv. Anny

Jméno obce pochází ze zdrobněliny slova brod. To je docela zajímavé, protože v obci s výjimkou drobných potůčků, z nich každý teče na jinou stranu kopce, není moc co brodit. Ústní tradice však míní, že v dávných dobách měla pramenná oblast těchto potoků podobu bažiny a na místě nejstarší obce byl vybudován brod zpevněný hatěmi.

Roku 1575 prodali vladykové Matyáš Frydrych a Kryštof Laškovský ze Švábenic a na Rakové Brodek, Dešnou a Lhotu premonstránskému klášteru na Hradisku u Olomouce. Poněvadž byl klášter v té době zadlužený, prodal tyto obce již následující rok Hanuši Haugvicovi z Biskupic, Račic a na Chropyni, zemskému to hejtmanu moravskému. Zdá se však, že se následně obec do majetku kláštera vrací, protože je uváděn v listinách jako klášterní zboží spravované v rámci šebetovského statku, patřícího dnes na Boskovicko. Ve druhé polovině 17. století byl už Brodek poměrně velkou vsí, ve které žilo 45 usedlých rodin.

Kostel sv. Petra a Pavla

Právě k roku 1699 bylo panství Konice a Stražisko prodáno Annou Alžbětou z Werdenberka rovněž hradišťskému klášteru. Brodek byl tedy přiřazen k tomuto zboží a od té doby je součástí Konického dominia.

Zajímavý je i národnostní vývoj Brodku i okolí. Zdá se, alespoň podle jmen uváděných v dobových dokumentech, že se zpočátku jednalo o vesnici s česky mluvícími osadníky. Po třicetileté válce zde však došlo k významnému poklesu počtu obyvatel. Noví osadníci však už přicházeli z německých zemí, a tak se kolem Brodku začal vytvářet německý jazykový ostrov. Byl oddělen o německého obyvatelstva nedalekého Hřebečska, kulturně i jazykově však byly tyto dvě německé komunity propojené. V 19. století zde žilo opravdu jen pár česky mluvících rodin a situace se začala měnit až po roce 1918.

Masarykova škola postavená ve třicátých letech

Klášter držel obec až do roku 1784, kdy byl z rozhodnutí císaře Josefa II. zrušen. Veškerý majetek, tedy i obec Brodek, připadl Náboženskému fondu. Od něj jej kupuje v roce 1825 brněnský továrník Karel Příza. Krátce na to je však vrchnostenské zřízení zrušeno a vzniká obec s názvem Deutsch Brodek. Zajímavé je, že v roce 1872 byla vesnice povýšena na město. Na konci 19. století měl Brodek už 257 domu a 1647 obyvatel.

Farností pro Brodek byla sice Konice, část obyvatel obce však chodila do kostela do Knínic. Roku 1725 byla v Brodku postavena kaple zasvěcená Petru a Pavlu. Na konci 19. století už byla pro potřeby městečka malá. V roce 1801 byla zahájena přestavba na kostel a již 19. září 1802 byl tento nově vysvěcen. To už byla přímo v Brodku samostatná farnost, zřízená roku 1784. O deset let později byla v obci otevřena první škola a v roce 1862 byla dokončena nová školní budova. Jak dětí přibývalo, byla v roce 1926 přímo ve městečku postavena moderní školní budova, kde našla místo i měšťanská škola. I přes německý charakter obce nesla jméno Masarykova škola.

Mateřská školka

Po válce bylo město vysídleno a opět se stalo jen obcí. Dosídlenci pocházeli vesměs z okolních českých vesnic. Dnes je Brodek vesnicí se střediskovým charakterem. Má krásné okolí s dalekými výhledy. Kromě kostela a drobných památek zde najdeme v někdejší samostatné obci Dešna kapli z roku 1844, zasvěcenou Panně Marii Sedmibolestné, a také malou kapličku sv. Anny z roku 1830 v horní části samotného Brodku.

autor: kbz
Spustit audio