Bývalý dominikánský klášter v Opavě dává nahlédnout pod kutnu mnicha

13. únor 2015
Česko – země neznámá

Jaký život vedli mniši, jak vypadal jejich všední den, co jedli, kde se modlili, nebo jak a s čím se nosila kutna? I na tyto otázky můžete dostat odpověď v opavském Domě umění, který se nachází v prostorách středověkého dominikánského kláštera a zve návštěvníky na vzdělávací pořad nazvaný Pod kutnou mnicha.

Kutna je oděv, který členové řeholního řádu začali nosit proto, aby se odlišili od ostatních mnichů. Kutna dominikánů sestává z dlouhé bílé tuniky sahající až ke kotníkům, bílého škapulíře, což je pruh látky splývající přes hruď a záda, a černého pláště s kapucí. Oděv, který byl v časech dominikánů poměrně bytelný, těžký a vydržel celá léta, doplňoval opasek s růžencem.

Pod kutnou mnicha - vzdělávací pořad Domu umění

Kutny jednotlivých řeholních řádů se od sebe lišily barvou a detaily oděvu. „Slyšel jsem, že dnes už členové řádu nosí pod kutnu termoprádlo. Jak tomu ale bylo ve středověku, to přesně nevíme, každopádně měli úbor určitě nějak adaptovaný na zimní a letní období,“ říká opavský historik František Švábenický.

Velký důraz kladli dominikáni na společné prožívání – společné ubytování i společné modlitby. Těm se oddávali jak v prostorách kláštera s oratoří, tak i v přilehlém kostele sv. Václava. Výstavba obou jedinečných architektonických památek začala už ve 13. století. Dominikáni také velmi dbali na vzdělávání, na budování knihoven a seminární a přednáškovou činnost.

Co se týče stravy řeholníků - byla jednoduchá, ale pestrá. Patřil k ní chléb, ryby a zelenina. Konkrétně v Opavě ale hovoří prameny také o hospodářství dominikánů, které zahrnovalo i chov vepřů. Jídlo, které zbylo, se rozdávalo chudým.

Dominikánský klášter v Opavě prošel během několika stovek let mnoha přestavbami a úpravami. V současné době jeho prostory, včetně nově zastřešeného rajského dvora, slouží jako galerie. Dům umění tak v těchto dnech zve mimo jiné na výstavu Mistři české fotografické avantgardy nebo na výstavu obrazů a plastik Vůně uhlí stále v nás.

Rajský dvůr - nově zastřešený

Zájemcům o hlubší studium historie a o dějiny Opavy můžeme doporučit knihu historika Václava Štěpána Dějiny dominikánského kláštera a kostela sv. Václava v Opavě, která vyšla v loňském roce.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d824.3307982180651!2d17.903234052425155!3d49.940594719254484!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4713d812f40fcb45%3A0x70cf32e47ab4fefc!2zUGVrYcWZc2vDoSAxMiwgNzQ2IDAxIE9wYXZhLCDEjGVza8OhIHJlcHVibGlrYQ!5e1!3m2!1scs!2s!4v1423822300185" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: čan
Spustit audio