ČESKO ZEMĚ NEZNÁMÁ - HRADEC KRÁLOVÉ

7. prosinec 2007

- takto jsme pojmenovali výpravy reportérů Českého rozhlasu ze všech regionálních studií za tím, co paměti hodno. V neděli 16.PROSINCE se vám ze všech regionálních stanic Českého rozhlasu ozveme z Hradce Králové . Příběh řemesla královského Jako by otci z oka vypadla. Totéž vysoké čelo, tázavé oči, nos, stejná brada s důlkem i široká ústa, kolem nichž se jen nestačil usadit stejný stín trpkosti. I když od mala rostla mezi samými vynikajícími adepty "královského" houslařského řemesla a svým uměním se jim téměř vyrovnala, rodinný sen o nejlepším českém houslaři přece jen ve své době jako děvče, naplnit nemohla. A otec Věnceslav netušil, že vedle něj roste pro celé další století jediná česká houslařka.

Kolébka českého houslařství - Paseky nad Jizerou
Jedna z nejrázovitějších horských vesnic na samém pomezí Krkonoš a Jizerských hor, vznikla v 16. století v prudkých stráních nad pravým břehem řeky Jizery. V samých počátcích byla prý útočištěm českých bratří a dodnes si zachovala jak původní podobu skutečných pasek - postupně klučených a osidlovaných, tak i roubené chalupy, z nichž mnohé jsou dnes zapsány v seznamu kulturních památek. Není divu, že vesnička okouzlila i spisovatele Karla Václava Raise. V jeho románu Zapadlí vlastenci se pouze z Pasek stal Pozdětín, ale podoba vsi i téměř všechny její reálie zůstaly zachovány, stejně jako pro román použité zápisky učitelského pomocníka, muzikanta a horského písmáka Věnceslava Metelky. Tento vynikající instrumentalista, rodák ze sousedních Sklenařic, se stal v první polovině 19. století vůdčí osobností veškerého místního hudebního a divadelního života. Vyučoval hudbě a jako samouk začal vyrábět i všechny druhy smyčcových nástrojů a stal se vyhledávaným houslařem v širokém okolí. Tomuto řemeslu naučil i tři ze svých dětí - Václava, Josefa a Johanu. Po Josefových žácích pak řemeslo přecházelo z generace na generaci a vznikla tak Krkonošská Metelkova houslařská škola. Její žáci dokonce překročili i hranice Čech Antonín Pilař do Berlína, Josef Vedral do Haagu a "ruský Stradivari" Evžen Vitáček do Moskvy. Potomci těch nejlepších šíří slávu českých houslí dodnes - rod Pilařů v Hradci Králové, rod Špidlenů v Praze a Vedralové v Haagu. V Pasekách nad Jizerou, v Památníku Zapadlých vlastenců, je dnes i stálá expozice Krkonošské houslařské školy s bohatou sbírkou hudebních nástrojů. Mezi nimi i tříčtvrteční housle od Johany Metelkové, jedny z mála, které se od ní dochovaly.

CZN 071216

První česká houslařka
Nejmladší z dětí Věnceslava Metelky - Johanka, se narodila 25. května 1843. Byla o sedm let mladší než sestra Pavlína a o pět než bratr Václav, draze milované děti a pýcha rodiny s jejichž ztrátou se otec nikdy nesmířil. Byla i o dva roky mladší než druhý bratr Josef, který měl jako poslední otcova naděje nahradit výtečného houslaře Václava. Obklopena vůní benátského terpentýnu a pomalu schnoucího dřeva paseckých javorů a smrků i všelikými dlátky a hoblíky, začala také zkoušet vyřezávat podle modelů svrchní desky houslí. Když si na vnitřní stranu dna svých vlastnoručně vyrobených housliček zapsala "zhotovené dne 13. ledna 1859 v Pasekách od Johany Metelkovy čís. 38 - st. 16 let" - bylo jí skutečně pouhých šestnáct, a číslování svědčí o tom, že šlo skutečně o osmatřicáté housle, které buď vyrobila, nebo opravila. Na studia nebylo peněz ani pro hochy, vandrem jako děvče také jít nemohla, a tak se stala otcovou oporou, když byl Josef ve světě. Postavila se za osiřelý verštat a pomáhala dokonce i dýhovat hmatníky a "lagýrovat". V roce 1863 se provdala a jako Nesvadbová se odstěhovala do hořeních Pasek, kde si v chalupě svého muže zřídila dílničku. V malé, vlhké světnici nejen spravovala, ale také vyrobila i několik nových houslí - ty nejzdařilejší jsou dnes uloženy v pražském Národním muzeu. Roku 1868 umírá v pětadvaceti letech na stejnou chorobu jako Pavlína a Václav, na tuberkulózu. Svého otce přežila o jediný rok a svého syna Bedřicha už houslařskému řemeslu naučit nestačila. Do historie českého houslařství se zapsala skromně, ale nesmazatelně.

CZN 071216

Za životním příběhem první české houslařky se vypravíme do krkonošských Pasek nad Jizerou v dalším pokračování cyklu Česko - země neznámá. Horskými průvodkyněmi nám budou - Andrea Barjaková z Památníku Zapadlých vlastenců, Johančina pravnučka Anna Metelková a autorka pořadu Eliška Pilařová. V režii Pavla Krejčího a za zvukové spolupráce Radovana Hobla, připravil Český rozhlas Hradec Králové.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.