Český rozhlas Olomouc zve své posluchače na punč

21. listopad 2019

Český rozhlas Olomouc se i v letošním roce zapojí do dobročinné akce sdružení Dobré místo pro život. Letos bude prodávat na Vánočních trzích v Olomouci punč a výtěžek z prodeje bude předán Klokánku v Olomouci.

V neděli 24. listopadu 2019 redaktoři, moderátoři a další zaměstnanci Českého rozhlasu Olomouc budou prodávat punč na stánku Dobrého místa pro život na Vánočních trzích v Olomouci.

Český rozhlas Olomouc zve své posluchače, aby přišli ve neděli podpořit tuto charitativní akci. Nákupem punče či dalších výrobků na stánku přispějí Klokánku v Olomouci.

Ve stánku se na vás budou těšit:

10:00 – 11:00 specialista komunikace Irena Svobodová

11:00 – 12:00 ředitel studia Josef Podstata

12:00 – 13:00 obchodní manažer Milan Šváb

13:00 – 14:00 webeditor Tomáš Sedláček

14:00 – 15:00 moderátorka Zora Ježková

15:00 – 16:00 editorka Andrea Bzonková

16:00 – 17:00 vedoucí vysílání Jirka Matějů

17:00 – 18:00 editor Martin Dostál.

18:00 – 19:00 produkční Tereza Tichá, Vendula Jurečková

19:00 – 20:00 redaktorka Dita Vojnarová

20:00 – 21:00 redaktorka Petra Ševců

21:00 – 22:00 režisér Tomáš Soldán

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc jakkoli ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...