Cesty ve folkových písních

Podstatná část Františkovy cesty vede loukami nebo lesem
Podstatná část Františkovy cesty vede loukami nebo lesem

Zkusili jste si někdy zadat do vyhledavače folkových písní slovo cesta?  Cest v písničkách je hodně. Nejen těch, po kterých se chodí a jezdí, ale i těch duševních.