Dětřichov u Uničova pravděpodobně založil uničovský rychtář Theodorichus

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kaple sv. Floriána v Dětřichově
0:00
/
0:00

Dětřichov náleží k Uničovu jako přidružená obec od roku 1960. Historie obce však sahá až do 14. století. Dnes v obci žije kolem stovky obyvatel a patří k malebným osadám uničovského venkova.

Zdejší krajina byla osídlena už od prehistorických dob. Četné archeologické nálezy v minulosti potvrdily, že zde lidé žili v mladší době kamenné, mnoho důkazů pochází také z doby bronzové a železné. Také slovanská kolonizace do tohoto koutu Hornomoravského úvalu došla. Prapočátkem nedalekého Uničova byla pravděpodobně původní slovanská osada.

Využití pozemkového bohatství kolem královského města Uničov ustaveného listinou z roku 1213 stálo pravděpodobně za vznikem Detřichova. Jeho zakladatelem mohl být uničovský fojt, tedy rychtář Theodorikus. Po něm obec dostala také své jméno.

V obci najdeme i tento pomníček osvoboditelům

První zmínka o obci se váže k roku 1396. V roce 1399 však už Dětřichov vlastnila církevní vrchnost. Jako držitel obce je uváděna olomoucká kapitula.

Držba vesnice v následujících letech není zcela jasná, je pravděpodobné, že byla rozdělena mezi více majitelů. V roce 1590 Uničov opět Dětřichov získal a to výměnou za Horní Sukolom. Tím se zažíná další etapa společné koexistence obou sídel. Jako vrchnost pro celou obec byl Uničov potvrzen v 17. století a od té doby ves patří pod zdejší správu až do konce patrimoniální éry v roce 1848.

Kříž na výpadovce k renotům

Obyvatelé obce se živili zejména zemědělstvím. V úrodné krajině kolem řeky Oskavy to dávalo smysl, na druhou stranu obec a okolí často ohrožovaly záplavy.

Počet obyvatel obce nikdy nebyl nijak vysoký. Většinou se pohyboval pod třemi stovkami trvale bydlících osob. Obec byla většinově německá, vždy zde ale žila i menšinová česká populace. Po válce počet obyvatel poklesl asi o polovinu.

Do roku 1790 byl Dětřichov přifařen do Uničova. Toho roku vzniká nová farnost v nedalekých Renotech. Spolu se Střelicemi tak byla vesnice převedena pod správu nové farnosti a zdejší lidé začali docházet do tamního nového kostela Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1788 v souvislosti se zřízením nové farnosti byla v Renotech zřízena i škola. Sloužila pro děti české i německé i z okolních obcí. To platilo do roku 1882, kdy byla postavena škola ve Střelicích a od roku 1910 byla zřízena německá škola i v samotném Dětřichově.

Dne 16. února roku 1920 byla otevřena v Renotech i škola pouze pro české děti z této obce a právě z Dětřichova. Místním Němcům se to vůbec nelíbilo a docházelo zde k násilným protestům. Nebylo jim to nic platné a ještě v roce 1938 byla mezi těmito obcemi postavena nová školní budova, tzv. „Sonntágova škola“, která v půli cesty mezi oběma obcemi stojí dodnes.

K zajímavostem obce jistě patří kaplička svatého Floriána. Je to poměrně velká barokní stavba, jejíž historie je však dokonale utajena. Před kaplí stojí kamenný kříž, jehož sokl slouží zároveň jako pomník padlým z obce v I. světové válce. Kromě toho zde najdeme i pomník osvoboditelům a další kříž, který stojí na výpadovce směrem k Renotům.

Přes obec prochází cyklotrasa protínající Hornomoravský úval. Nedaleko u řeky Oskavy se pak tyčí památný strom Řítovský dub s obvodem kmene přes pět metrů. Dětřichov najdeme i na mapě letecké dopravy, protože v bezprostřední blízkosti obce se nachází malé sportovní letiště s travnatou dráhou dlouhou 550 metrů.