Díky počítačům se změnil náš vztah k psanému textu. Přináší ale specifické problémy

28. březen 2016

Pamětníci vědí, že když začínaly počítače, mluvilo se o tom, že se s jejich zavedením ušetří za papír. Všechno prý bude elektronicky.

Jestli je dnes méně papírů, to opravdu nevím. Určitě se ale díky počítačům změnil vztah k psanému textu.

Psané texty, hlavně všelijaké texty oficiální a také třeba knihy všeho druhu dnes vznikají daleko lehčeji a rychleji než dřív. A jejich grafická a jazyková stránka často nebývá vůbec dobrá.

Jako čtenář si například všímám, že autoři a vydavatelé méně než dřív dbají na to, aby určité výrazy nebo znaky nebyly v tisku na konci řádku. Není to nijak samoúčelný požadavek – v zájmu rychlého porozumění textu se hodí dodržovat určitá pravidla.

Dávejte pozor na zkratky

Především by na konci řádku neměla být předložka – ta tvoří uzavřený celek s výrazem, který po ní následuje, a neměla by být takto mechanicky oddělována. Zlom řádku by také neměl oddělovat nějakou číselnou hodnotu a následující zkratku nebo značku, jako je zkratka pro „metr“, „kilogram“ nebo „euro“, anebo třeba značka pro „procento“. Na dvou různých řádcích by se asi nemělo ocitnout ani číslo a název nějakého počítaného jevu, jako např. 28 dní, 100 lidí nebo kapitola 5.

Velmi nepřehledná situace také nastane, když se rozdělí do dvou různých řádků nějaké telefonní číslo, anebo třeba zkratka pro slovní spojení „před naším letopočtem“, „akciovou společnost“ nebo „Filozofickou fakultu Univerzity Palackého“. Na úkor správnému porozumění je i stav, kdy na konci řádku zůstane zkratka typu „tzv – tečka“ pro „takzvaný“ nebo zkratka pro akademický titul.

Pomlčka má také svá pravidla

Specifický problém představuje pomlčka – pokud je řádek zalomen v místě pomlčky, která je oddělena od okolního textu mezerami z obou stran, pomlčku je vhodné psát na konci řádku. Pokud ale pomlčka kolem sebe žádné mezery nemá, což nastane tehdy, když vyjadřuje např. rozmezí nebo význam typu „versus“, přichází z hlediska grafické úpravy textu situace dost problematická. V takovém případě se doporučuje nahradit pomlčku vhodně volenými slovy, tedy: nějak ji opsat.

Pokud bude v textu určeném k veřejnému vyvěšení či přímo publikování dodržena alespoň větší část pravidel, která jsme si uvedli, bude tento text určitě dobře sloužit.

Spustit audio