Dlouhodobé sucho a pokles hladiny podzemních vod trápí mnohá města v Česku. Olomouc není výjimkou

23. červenec 2019

Olomoucká radnice bude investovat do hledání nových zdrojů pitné vody. Obyvatele města zatím zásobují prameny v lužních lesích Litovelského Pomoraví. Ochránci přírody ale upozorňují, že hladina podzemních vod stále klesá.

Voda z kohoutku v Olomouci je velmi kvalitní. „V území chráněné krajinné oblasti se čerpá voda z poměrně velké hloubky sto i více metrů a ta je velice kvalitní a nevyžaduje téměř žádnou úravu,“ potvrzuje vodohospodářka Agentury ochrany přírody a krajiny Olga Žerníčková.

To ale nemusí být navždy. Zvlášť v době dlouhodobého sucha v Olomouci. A tak preventivně začalo město hledat na svých pozemcích zdroje náhradní. Například v přírodní rezervaci s názvem Království. „Chceme tady vrátit povrchovou vodu zpátky do lesa tak, jak byla melioracemi poškozena. A zároveň tam chceme dělat průzkumné vrty, abychom zjistili zda tam jsou zdroje vody a jak jsou vydatné,“ popisuje primátor Miroslav Žbánek z hnutí ANO.

Po průzkumu by podle primátora začalo s hydrologickými průzkumy. Agentura ochrany přírody a krajiny to schvaluje. „Pokud by se odebíralo vody více, než je k dispozici, tak by hrozil nedostatek vody nejen pro ekosystémy Litovelského Pomoraví, ale samozřejmě i pro obyvatelstvo,“ varuje Olga Žerníčková, že od roku 2015 je na Olomoucku sucho a klesají hladiny podzemních vod.

Ochránci přírody proto upozorňují, s vodou je potřeba opravdu šetřit. A také zvažovat zvlášť u nových podnikatelských projektů, jak náročná bude jejich výroba na spotřebu vody a jestli se tudíž společensky vyplatí.

autor: bam
Spustit audio