Dvě vzácné sochy od Jana Sturmera rozšířily expozici Arcidiecézního muzea

11. září 2017
Socha od Jana Sturmera v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Původně zdobily jeden z olomouckých kostelů a poté byly skoro 150 let umístěny na fasádě bývalé kovárny v Řepčíně. Vzácné dřevěné sochy sv. Pavlíny a sv. Barbory společně s Ukřižovaným Kristem teď získalo do zápůjčky Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Sochy dvou mučednic – sv. Pavlíny a sv. Barbory lze datovat do doby po zažehnání poslední velké morové epidemie, která postihla Moravu i Olomouc v letech 1714 – 1715. Právě ty teď nyní mohou obdivovat návštěvníci muzea.

Dřevěné sochy sv. Pavlíny a sv. Barbory od Jana Sturmera

„Sochy na fasádě kovárny visely od roku 1849. Jsou ale mnohem starší. Na toto místo se dostaly druhotně. Domníváme se, že patří mezi umělecká místa, která ztratila svá původní místa, pro která vznikla. V tomto případě se jednalo o některý z olomouckých chrámů. Na konci 18. století, v době josefínských reforem, byly zrušeny nejen kláštery a klášterní chrámy, ale také tři farní chrámy – Kostel Panny Marie na Předradí, kostel sv. Blažeje a kostel sv. Petra a Pavla. Můžeme se domnívat, že původní umístění soch bylo právě v některé z těchto svatyň,“ začíná velmi zajímavý příběh kurátorka Helena Zápalková.