Exekuce není trest, říká JUDr. Lukáš Jícha

31. říjen 2017
exekuce

„Exekvuje se proto, aby bylo navráceno, ne proto, aby se nepáchalo. Tomu zabránit neumíme,“ dodává přerovský právník.

Stále přibývá dlužníků, kteří mají 4 a více exekucí. „Ačkoli ekonomika roste, lidé si stále neuvědomují, že své závazky musí plnit bez ohledu na to, kolik vydělávají. S rostoucí mzdou se ještě zvyšuje pocit, že si můžeme více půjčit. Ale i tak narazíme na limity,“ říká.

Průměrně vymáhaná pohledávka v exekučním řízení je kolem osmdesáti tisíc korun. Pokud jde o spotřebitele, často se stane, že na sobě nakumulují deset a více exekucí a přesáhnou hranice milionu, milionu a půl korun. V případě exekucí mezi podnikateli můžou jít závazky jít do desítek milionů.

Věděli jste, že výživné na dítě je po neplatícím partnerovi možné vymáhat soudní cestou, ale i prostřednictvím soudního exekutora. Ten nově smí vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění „na zletilé dítě do 26 let věku“, které se připravuje na své budoucí povolání. „Jakmile dlužník zaplatí, zrušíme exekuční příkaz a řidičské oprávnění si může vyžádat zpět,“ dodává JUDr. Jícha.