Film Nezapomeňte na tohle děvčátko byl podle pamětnice podroben československé cenzuře

12. prosinec 2023

Krátký film Nezapomeňte na tohle děvčátko, který v roce 1960 natočil režisér Miroslav Bárta, vypráví o perzekuci Romů v letském táboře. 

Krátký film nezapomeňte na tohle děvčátko vytvořil v roce 1960 režisér Miroslav Bárta. Přibližně pětiminutový snímek pracuje především s fotografiemi. Více romistka Renata Berkyová:

„Dokumentární film se skládá ze dvou částí. První, menší část jsou filmové záběry přímo z místa bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku a místa masového hrobu, kde byl bezprostředně po válce vztyčen kříž přeživším a pozůstalým. I tímto je film unikátní, protože na záběrech můžeme vidět pozůstatky tábora ještě v době, kdy na tomto místě nestál vepřín, který byl vybudovaný v 70. letech.” 

„Větší část filmu se sestává z fotografií jednoho alba pořízeného dozorcem.” 

Romská rodina režisérovy ženy Marie Bártové, za svobodna Ištvánové, byla jednou z těch, které těžce utrpěly vězněním v takzvaném cikánském Táboře v Letech u Písku. Vznik Bártova filmu byl iniciován jejich osobní zkušeností, a právě v tom spočívá jeho důležitost.

„Jde o to autorství. Tím, že (film) vznikl z popudu konkrétní romské rodiny a potřeby upozorňovat na tuto historickou zkušenost, která se vepsala do rodinné paměti,” říká Renata Berkyová. 

Ačkoliv o tom zatím neexistují důkazy v podobě archivních dokumentů, podle svědectví Marie Bártové do přípravy filmů výrazně zasáhla československá státní cenzura. 

„Máme výpověď paní Bártové z 90.let o tom, že během příprav natáčení filmu Nezapomeňte na tohle děvčátko museli film několikrát předělávat, přestříhávat a dokonce že součástí původní verze byly i výpovědi samotný přeživších, které se musely vypustit.” 

Výsledná podoba filmu je tak nejspíš poměrně odlišná od původní představy režiséra Miroslava Bárty. Film jako jediného původce utrpení Romů vykresluje rasistické Německo a zcela zamlčuje podíl české správy takzvaných cikánských táborů na válečné perzekuci Romů.

„Film nijak nezastírá minulost nebo perzekuci Romů za války, ale je velice generalizující na obecné rovině. Není zmíněno, na jakém místě se to stalo, že se to vůbec dělo v českých zemích a že se na něm podílelo do určité míry české četnictvo. Vůbec podíl viny české správy a četnictva není zmíněn.”

I přesto je ale Nezapomeňte na tohle děvčátko unikátním snímkem.

„Nevíme zatím o žádném dokumentárním filmu z československé produkce, který by tématizoval rasovou perzekuci nebo holokaust Romů takhle explicitně,” uzavírá romistka a historička z Univerzity Karlovy Renata Berkyová.

Bártův snímek Nezapomeňte na tohle děvčátko je tak důležitým důkazem snahy přeživších Romů z Protektorátu Čechy a Morava rozšířit povědomí o jejich rasové perzekuci za druhé světové války. Celý film je možné volně zhlédnout na YouTube kanálu zpravodajského serveru Romea.cz.

Spustit audio