Historie četnictva

Plukovník Miroslav Spurný nastoupil do služeb policie v roce 1982 ve svých jedenadvaceti letech. Od té doby prošel všemi základními i veliteslkými policejními funkcemi a v současné době pracuje jako zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Historií československého četnictva a policejních sborů se zabýdá od poloviny osmdesátých let. Dnes se řadí mezi uznávané odborníky a sběratele četnických reálií v České republice. Výsledky jeho práce jste mohli vidět na výstavě v Prostějově v roce 2010 a loni ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Aktivně se účastní konferencí policejních historiků, které se od roku 2007 pravidelně konají v Muzeu Policie ČR v Praze. A je také autorem čerstvě vydané reprezentativní obrazové publikace, která nese název Ve dne v noci podle zákoníku a provede vás historií policie a četnictva v českých zemích do roku 1945.