O pořadu Hlásí se Olomouc

V neděli 9. ledna 1949 se na vlně 325 metrů z vysílače Dobrochov poprvé éterem ozvalo: „Hlásí se Olomouc. Vysílá studio Československého rozhlasu v Olomouci.“

Prvním pořadem byla v 8 hodin ráno Živá slova, následoval varhanní koncert z chrámu Svatého Mořice a pokračovalo se zemědělskou besedou Dobrý den, sousedé. Poledne ohlásily zvony z olomouckého Dómu, následoval koncert Posádkové hudby. Hlavním odpoledním pořadem byla estráda Haná zdraví Praho!, po ní následovalo pásmo o výstavbě Olomouckého kraje, pořad o hanáckému folklóru a debata o otázkách nového socialistického budování. Večer patřil přímému přenosu koncertu Moravské filharmonie s dirigentem Františkem Stupkou, v jehož rámci zástupci města slavnostně předali prostory ve dvou měšťanských domech na olomouckém Horním náměstí do užívání Československému rozhlasu. Z poznámky v dobové vysílací plachty se dočteme, že přenos začal o tři minuty opožděn v důsledku poruchy na přenosových linkách.

Střih v čase

V pondělí 3. ledna 1994 ve 13 hodin se začala psát novodobá existence olomoucké stanice, která byla po srpnové okupaci s uvědomělým zápalem zgruntu zdecimována. Obnovené vysílání, které zpočátku trvalo jen dvě hodiny, začínalo zprávami a pokračovalo besedou na aktuální téma, slovesným a hudebním pořadem. Autor článku si na ten okamžik pamatuje docela přesně. Ladí vysílač Praděd na frekvenci 67,1 MHz a po časovém signálu se ozve znělka vycházející z hanácké lidové „Daleká šeroká cesta přes Holomóc“. Nahrává ji na otcův starý kazetový magnetofon.

Režie 2 ČRo Olomouc; zleva J. Hanslian, S. Červenka

Od těch dvou začátků uplynulo 65, potažmo 20 let: příležitost si oba připomenout

„Uspořádáme slavnostní koncert Moravské filharmonie, den otevřených dveří, vyjedeme za posluchači, vydáme speciální Rozhlasové noviny, zorganizujeme velkou posluchačskou soutěž,“ vyjmenovává akce k olomouckým pětašedesátinám nový vedoucí vysílání Českého rozhlasu Olomouc Jiří Matějů, který rovněž přišel s myšlenkou celoročního dokumentárního seriálu.

Jeho autorem se stal Aleš Spurný: „V padesáti zastaveních, která se budou vysílat počínaje 12. lednem 2014 každou neděli odpoledne, představíme v průřezu oněch pětašedesát let. Pomáhat mi v tom budou spoluautor pořadu Jan Sulovský, režiséři Tomáš Soldán a Michal Bureš a samozřejmě kolegové zvukaři, kteří ty hodiny a hodiny starých záznamů pečlivě vytáčejí ze starých pásků v zažloutlých krabicích. V olomoucké fonotéce jsou takových svědků minulosti stovky.“

Jednotlivé díly ale nebudou chronologickým mapováním, budou postaveny na tematických spojitostech – nahrávání vážné hudby od roku 1949, rozhlasové hry tehdy a dnes, hudba ve vysílání, postavičky Staré Olomouce; v červenci nevynecháme povodně 1997, v srpnu zase události roku 1968, které měly pro vývoj olomouckého rozhlasu fatální důsledky. (Připomeňme, že se Olomouc stala sídlem nejpočetnější sovětské posádky v zemi.) V září se zaměříme na jednotlivé ročníky varhanního festivalu, proběhlo jich už 45 a u žádného mikrofony olomouckého rozhlasu nechyběly. V listopadu zmapujeme vývoj šumperského festivalu Blues Alive, který je jedním z největších u nás, i spolupráci rozhlasu a Univerzity Palackého. Závěr cyklu bude patřit vánočnímu a silvestrovskému veselí, včetně propagandistického silvestrovského programu z roku 1959, při jehož poslechu dnes až zamrazí.

Donát Israel - jedna z olomouckých postaviček

Představíme rovněž herecké osobnosti, které před olomouckým mikrofonem tvořily a tvoří: Josef Bek, Slávka Budínová, Oldřich Velen, Ilja Racek, František Řehák, Igor Bareš, Ladislav Chudík, Ladislav Lakomý, Radovan Lukavský, Luděk Eliáš, Josef Bartoň, Miroslav Hruška, Valérie Zawadská, Simona Peková, Hana Maciuchová, Zdenka Procházková. Chybět nebudou ani rozhovory s rozhlasovými redaktory i portréty těch nejvýraznějších, kteří Olomoucí prošli. Všech 50 dílů cyklu Hlásí se Olomouc bude po odvysílání ke slyšení také v iRadiu na přání a vyjde rovněž na reprezentativním CD.

Herečka Hana Maciuchová

„Samostatnou kapitolou je obnovená premiéra četby na pokračování z cestopisu Jak jsem zpíval klokanům. V roce 1996 jej v olomouckém rozhlase načetl jeho autor, zpěvák Pavel Novák,“ dodává vedoucí vysílání ČRo Olomouc Jiří Matějů. „Záznam se podařilo v jeho úplnosti najít. Je to šestidílné putování po Austrálii, kde Pavel Novák hrál a zpíval českým krajanům. To turné líčí se všemi jeho dobrodružnými, humornými a dojemnými chvílemi. Počítám, že nejen Pavlovy fanoušky potěšíme tím, že tento dnes už historický artefakt zdigitalizujeme, nově přemícháme a nabídneme našim posluchačům. Chceme se zkrátka vrátit ke kořenům, pojmenovat si, proč tu jsme a kam kráčíme,“ uzavírá Jiří Matějů s lakonickým úsměvem, „myslím, že to posluchači i my sami oceníme.“

Tento pořad se již nevysílá

Další pořady

 • Hezky česky

  Jak mluvíme? Hezky česky? Pořad o zajímavostech, krásách i záludnostech naší mateřštiny.

 • Sousedé

  Česko-německý magazín pro německou menšinu v Čechách.

 • Legendy

  Připomeňte si desky, které se nesmazatelně zapsaly do dějin světového rocku. Desky, které právem patří k legendám.

 • My a oni

  Pořad, který formou rozhovorů a reportáží poskytuje obraz soužití cizinců s Čechy.