Hornické muzeum v Krásně přibližuje rudné a uhelné hornictví. Můžete se v něm svézt i důlním vláčkem

19. červen 2021

Krásno leží v Karlovarském kraji uprostřed Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, asi 17 kilometrů od Sokolova. Malebné městečko a jeho okolí nabízí celou řadu turistických lákadel včetně rozhledny, pěších i cyklistických stezek, přírodních krás nebo památek. Na kraji obce se rozprostírá rozsáhlý areál hornického muzea, který je pobočkou Muzea Sokolov.

Hornické muzeum Krásno se nachází v místech někdejšího cínového dolu Vilém. Ten přerušovaně fungoval od první světové války až do roku 1970, kdy byla těžba převedena na novou těžební jámu Huber. V devadesátých letech byla pak těžba ukončena úplně. V roce 1998 tu byla otevřena první expozice v bývalé třídírně cínových rud.

V rozlehlém areálu, v němž se nachází několik původních budov, dnes najdete expozice, které prezentují historii nejen rudného, ale také uhelného hornictví na Sokolovsku. Vystaveny tu jsou ukázky původního oblečení horníků od středověku až po současnost nebo třeba zbytky originálních žebříků a nástrojů.

Kromě toho ilustruje muzeum dějiny města Krásno, partnerského Bischofsgrünu a také obcí zaniklých v důsledku hornické činnosti. Návštěvníci mohou nahlédnout do ukázkové štoly nebo si prohlédnout výstavu věnovanou důlní dopravě či báňskému záchranářství. Nechybí ani naučně-zábavná environmentální stezka.

Chloubou muzea je těžní parní stroj z roku 1897

Svezte se vláčkem

V další části krásenského muzea jsou vystaveny lokomotivy a vagóny používané jak v podzemí slavkovského revíru, tak i v povrchových hnědouhelných lomech. Svézt se tu můžete také původním důlním vláčkem Pullman.

Muzeum je otevřeno v období od březen do října vždy od středy do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Spustit audio