Ivaň se stala svědkem jedné z posledních bitev druhé světové války

9. říjen 2017
Kaple sv. Floriána z roku 1898, Ivaň

Osada Ivaň leží v ploché krajině mezi řekami Blata a Valová asi tři kilometry západně od Tovačova. Je to klasická hanácká obec, položená na mírně vyvýšeném svahu. Její historie sahá do 14. století.

První zmínka o Ivani se objevuje na tento kraj poměrně pozdě, až v roce 1351, a to ještě nepřímo. Podle některých historiků tehdy vlastnil dvorec s příslušenstvím přímo v Ivani olomoucký měšťan Zdeněk, který jej toho roku prodal bratřím Janu a Drslavovi z Kravař. Jiní dějepisci obce považují za první jasnou zmínku o vesnici tu, podle které držel tehdy Řehoř Kučeře další dvůr v obci, který v roce 1359 prodal spolu s poplužím za 12 kop grošů Bartušovi z Ivaně a jeho manželce Dětce. Je pravdou, že zde je Ivaň poprvé konkrétně jmenována.

Osídlení obce je však mnohem starší. Potvrzují to četné nálezy kamenných a bronzových předmětů, včetně popelnicových pohřbů, které prokazují, že tato krajina lákala obyvatele od doby kamenné až po dobu, ze které se dochovaly první písemné zprávy.

Obyvatelé vesnice se živili hlavně zemědělstvím. Teprve v 19. a ve 20. století se zde objevovaly první řemeslné podniky. Z nich stojí za zmínku tři menší cihelny, z nichž nejstarší vznikla už v roce 1911, a také pískovny, které využívaly bohatství staletých říčních nánosů.

Památník padlým na konci II. světové války, Ivaň

Ivaň je přifařena k farnímu kostelu svatého Václava v Tovačově. Přímo v dědině je však na návsi od roku 1898 postavena kaple zasvěcená svatému Floriánu. Sochu tohoto světce najdeme také u zdejší farmy a kromě ní tam stojí také socha Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a několik křížů.

Obec byla několikrát postižena válečnými událostmi. Výrazně se jí dotkla první světová válka, jejíž oběti z řad místních obyvatel připomíná pomník padlých na návsi, a pak i závěr druhé světové války. Na území Ivaně tehdy proběhla jedna z největších tankových operací na území Moravy. Konec války připomíná pomník na návsi i součásti tanků umístěné ve svahu před ním.