Jak se nebát daňového přiznání

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03082652.jpeg

Daně a daňově uznatelné výdaje, které s příjmy souvisejí, nejsou pro většinu poplatníků zcela jednoduchou záležitostí. Co všechno tedy zdaňují živnostníci, drobní podnikatelé, umělci, lidé na volné noze nebo také zemědělci či společníci veřejných obchodních společností?

„Všechny tyto osoby a ještě někteří další zdaňují své příjmy, které jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů. Zákon rozlišuje: příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy zaměstnanců, za které daňové vyúčtování provede zaměstnavatel, i když v určitých i zaměstnanec má povinnost daňové přiznání podat,“ říká Ing. Karel Kvitek z olomouckého Finančního úřadu.

„Uplatnit výdaje můžeme dvojím způsobem, buď paušálem, nebo skutečnými výdaji. Paušální výdaje jsou výdaje stanovené určitým procentem z příjmů, které si poplatník může v určitých případech uplatnit, jestliže je to pro něj výhodnější. Týká se to však pouze těch, kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti a příjmy z pronájmu. U podnikatelské činnosti jsou stanoveny různá procenta pro jednotlivé druhy činnosti. Zemědělci a řemeslníci mají možnost uplatnit 80 %, ostatní živnostníci, tedy ti kteří mají pro svou profesi vyřízen živnostenský list a nejsou řemeslníci, mají 60%. Ostatní, to jsou ti, kteří podnikají podle jiného zákona než živnostníci, si mohou uplatnit 40 %. To jsou například auditoři, daňoví poradci, advokáti, lékaři nebo například ti co mají příjmy z autorského práva. Ti, co mají příjmy z pronájmu, si mohou uplatnit 30 %, " uvádí Karel Kvitek.

Pokud poplatník zvolí skutečné výdaje, musí mít každý výdaj řádně podložen průkaznými doklady. To jsou například pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy a podobně. „Chtěl bych zdůraznit, že v řadě případů především u větších částek, je třeba ještě mít k prokázání například různé smlouvy, rozpisy prací a jiné podklady. To si ale správce daně vyžaduje až při případné kontrole,“ dodává Kvitek.

Jaké novinky se letos promítnou do daňového přiznání? Jak je tomu, když jsou lidé zaměstnaní a k tomu si přivydělávají? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Ing. Karlem Kvitkem z Finančního úřadu.