Jak se restaurují varhany?

Zvědavý mikrofon Českého rozhlasu Olomouc zavítá do dílny olomouckého varhanáře Ivo Roháče. Soukromě začal podnikat už v roce 1987, kdy se věnoval především běžnému varhanářskému servisu, opravám harmonií a hudebních automatů.

V současné doběse jeho dílna věnuje především restaurování a rekonstrukci historických nástrojů. Provádí pravidelný servis významných nástrojů a vyrábí nástroje s unikátním patentově chráněným systémem, který využívá nejmodernější technologie a materiály. Vyrábí a restauruje flašinety a další hudební automaty.

V roce 2012 například restauroval a modernizoval hrací stůl a elektrické traktury varhan na Velehradě, rok předtím restauroval klavírový orchestrion pro restauraci Stará Myslivna na Konopišti. Jeho nástroje jsou dnes téměř po celém světě, jeho práci mohli obdivovat i návštěvníci světové výstavy v Šanghaji.