Jakub Hron Metánovský - předobraz Járy Cimrmana nebo nedoceněný vlastenec?

24. únor 2014
Česko – země neznámá

Bezkolejný vozohyb, postrkovadlo, zdržovadlo, kulstínměr nebo vodotryskotoč . To je jen malý výběr ze seznamu vynálezů profesora Jakuba Hrona z Metánova. Vynalézal věci, které měly podle něj lidem usnadňovat život, a dával jim ryze české názvy. Škoda, že drtivá většina jeho vynálezů zůstala jen na papíře. Tedy až na slavný buňát.

Jakub Hron se narodil na sklonku 19. století v malé vesničce na Pelhřimovsku. Byl osmým dítětem v řadě, a aby mohl vystudovat, musela mu obec vystavit List chudoby. Byl to dobrý krok a Jakub Hron se nakonec stal středoškolským profesorem matematiky a fyziky. A nejen to. Byl i vynálezcem a jako věrný vlastenec i slovotvůrcem.

V Metánově má teď slavný rodák muzeum. Za jeho vznikem stojí skupina studentů, kteří se v devadesátých letech minulého století rozhodli, že Jakub Hron nesmí upadnout v zapomnění. Začali hledat písemné materiály, fotografie a jakékoli vzpomínky na pro mnohé podivínského učitele a vynálezce. Výsledkem jejich snažení je sice prostorem malé, ale informacemi nabité muzeum.

Hronův buňát popírá na první pohled fyzikální zákony

Mezi exponáty muzea samozřejmě najdeme Hronův nejslavnější a vlastně jediný patentovaný vynález - buňát. Je to skleněný kalamář, který má dvě části. Jednu větší uzavřenou jako zásobník a jednu menší, otevřenou, kde si pisatel namáčí pero. Na první pohled kalamář popírá fyzikální poučky o spojených nádobách. Jakub Hron to ale vysvětluje podtlakem v uzavřeném zásobníku.

Buňát

Jeden z buňátů si na Zemské jubilejní výstavě v roce 1895 koupil Karel Čapek. Tedy, vzhledem k jeho věku mu ho zřejmě koupili rodiče. Dodnes stojí buňát na psacím stole v domě bratří Čapků.

Za zmínku stojí i Hronova činnost slovotvorná. Snažil se slova, která mají původ v cizím jazyce, nahradit novými slovy, ryze českými. Často z toho ale vyšly nesrozumitelné jazykolamy. Jako příklad můžeme uvést třeba slovo čistonosopléna coby náhradu za kapesník nebo hovník nahrazující pohovku. Je jich samozřejmě mnohem víc, ale žádný slovník bohužel neexistuje. V muzeu si můžete koupit knihu Vladimíra Boreckého Legenda o Hronu, kde jsou život a dílo Jakuba Hrona poutavě popsány.

Muzeum Jakuba Hrona sídlí v přízemí bývalé školy v Metánově

Nakonec snad jedna kratičká báseň z pera Jakuba Hrona:

Krátký je blábol, dlouhý je žal,
dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval.
Sval blábol a nerozum,
s rozumem svým se dorozum.

Více informací o Jakubovi Hronovi a jeho muzeu v Metánově najdete na stránkách www.castrov.cz nebo na stránkách Osvětového spolku Jakuba Hrona www.osjh.cz.


Zvětšit mapu

Spustit audio