Jan Andres - matematik s láskou k umění

Prof. RNDr. dr. hab. Jan Andres, DrSc. vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také působí jako vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky.

Tři funkční období (1994 – 2003) byl také proděkanem fakulty. Působil jako hostující profesor na amerických a evropských univerzitách, především v Římě a v posledních letech na pařížské Sorbonně. Nejvyšší vědecké hodnosti získal nejen v České republice, ale i v sousedním Polsku.

Profesor Jan Andres je také členem mnoha odborných vědeckých časopisů v celém světě. Odborně se zaměřuje na matematické metody zkoumání nelineárních dynamik a fraktálů a jejich aplikací v kvantitativní lingvistice.

Pochází z Velké Bystřice u Olomouce, dnes žije nedaleko odtud na Svatém Kopečku. Zajímá se o umění, píše poezii, filozofické eseje a články o výtvarném umění.

Společně se svým synem připravuje pro Muzeum umění v Olomouci výstavu, která je rekonstrukcí výstav mladého křesťanského umění, které v letech 1938 – 1940 probíhaly na Svatém Kopečku jako doprovodná akce moravských akademických týdnů, při nichž se setkávali katoličtí intelektuálové.

autor: av
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová