Jan Koutný: Abychom nazírali na vodu jako na něco živého, jako na systém, který je třeba respektovat

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jan Koutný
0:00
/
0:00

„Vodu, která nasněží na hory a při jarním tání naplní koryta, potřebujeme v nížině plošně zadržet. Když nebude voda v řekách a v krajině, nebude ani v přehradě. Neubráníme se využívání vody lidmi a průmyslem. Ale pokud nebude voda, nebude ani průmysl, nebude nic,“ říká Jan Koutný, který má na starosti vodní hospodářství v olomouckém pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

„Musíme mít zdravá povodí s organickou hmotou v neutužené půdě. Řeka zahloubená, která má kapacitní koryto, do něhož se vejde dvacetiletá voda, ta znásobuje nepříznivé účinky povodní v nížinách, kam se voda přižene a za normálních průtoků zase drénuje krajinu a vysušuje ji. Řeka v přirozeném stavu s mělčím korytem, které umožníme rozliv v nezastavěném území, se při povodních rozlije, zůstane v místě, nežene se na sídliště a během sucha, tím že meandruje ve štěrcích a zeleni, zachytí vodu,“ dozvídáme se mimo jiné od ekologa ve studiu.

pohled na řeku Moravu v protékající Olomoucí

Jan Koutný je také rybář, a ze zkušennosti ví, že máme v našich řekách bohatá rybí společenstva. U nás v kraji můžeme prý najít kolem pětadvaceti druhů.