... JAZYKOVÉ

00266258.jpeg

I když se o českém školství celkem právem traduje, že poskytuje žákům a studentům vpravdě encyklopedické znalosti o světě, přece jen se najde spousta zajímavých a leckdy i důležitých věcí, o kterých se ve škole nemluví. Alespoň zpravidla. Dnes se s Ondřejem Bláhou v jazykovém okénku na jednu zajímavost, která by se asi nejlépe hodila do dějepisu, ale velmi úzce souvisí i s jazykovědou. Hlavně s dějinami češtiny.