... JAZYKOVÉ

18. únor 2008

Pořad Okolo češtiny vám opět přinese užitečné rady.

Život jazyka mezi lidmi se dost podobá životu ostatních společenských jevů - stejně jako třeba oblečení vyjadřuje i jazyk povahu svého nositele. Stejně jako oblečení podléhá jazyk a komunikace dobovým konvencím. A stejně jako oblečení, i ledacos v jazyce je ovlivněno módními trendy.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...