... JAZYKOVÉ

18. únor 2008

Pořad Okolo češtiny vám opět přinese užitečné rady.

Život jazyka mezi lidmi se dost podobá životu ostatních společenských jevů - stejně jako třeba oblečení vyjadřuje i jazyk povahu svého nositele. Stejně jako oblečení podléhá jazyk a komunikace dobovým konvencím. A stejně jako oblečení, i ledacos v jazyce je ovlivněno módními trendy.

Spustit audio