Jsou to opět domácí, kdo jde do vedení

15. květen 2014

Už dávno se ukázalo, že na světě neexistuje jazyk, který by do sebe během svého vývoje nenasál spoustu prvků z jiných jazyků. Který by si prostě nevzal, co se mu právě hodí.

Čeština je jazyk, který žije na pěkném místě uprostřed Evropy a měla navíc tu výhodu, že jí mluvčí cizích jazyků servírovali různé cizí jazykové jevy soustavně a hlavně osobně.

Víme, že čeština je silně zasažena působením němčiny, i když je to zasažení vidět spíš uvnitř jazyka než na jeho povrchu. Také latina jako jazyk vzdělané Evropy od počátku až do 19. století zanechala v češtině, zejména psané a spisovné, některé stopy.

A samozřejmě angličtina jako jazyk, který silně aspiruje na jazyk stutečně globální, má na současnou češtinu vliv - opět zejména ve slovní zásobě.

Jazykové okénko bude tentokrát bohemista Ondřej Bláha věnovat jednomu přejatému syntaktickému prvku - v úterý 22. října.

autor: Kamila Ivanová
Spustit audio