Kopec Hradisko nabízí rozhledy od Jeseníků až po Kladskou kotlinu

12. září 2020

Kopec Hradisko je vlastně jen ostrohem vybíhajícím z hřebene Bukovohorské hornatiny nad město štíty. Přímo na jeho úbočí stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale i samotné štítecké náměstí. Nejvíce však překvapí neuvěřitelným rozhledem ze svého temene.

Vrchol tohoto podlouhlého, téměř půl kilometrů se táhnoucího návrší je poměrně těžko k najití. Ne, že by nebyl k vidění, celý kopec je porostlý trávou, ale rozdíly výšek jsou zde velmi malé. Je to však skoro jedno, protož kdo vystoupá na temeno Hradiska, je uchvácen dalekými výhledy. Samotné Štíty jsou odsud jako na dlani a to v netypické poloze, jakoby zády k běžnému turistovi. Naproti jsou vidět vrcholy Zábřežské vrchoviny táhnoucí se od Čertí brány k jihu. Jim vévodí Králova hora s výškou 602 m, kde jsou skutečné zbytky dávného opevnění. Na severu se táhnou kopce Hrubého lesa. Kromě Čečele a nejvyššího Jeřábu je vidět i Čechova hora a další kopce. Mezi nimi a hřebenem je vidět údolí Kralické brázdy, za níž tušíme Kladskou kotlinu. Přímo nad Hradiskem se pak tyčí hřeben Bukovohorské hornatiny s dominantním vrcholem Bukové hory. Jen k jihu je výhled omezený kopci Zábřezské vrchoviny za nimiž najdeme nejvyšší horu Lázek.

Na úbočí Hradiska se v lese skrývá pozoruhodné místo. Kdysi se mu říkávalo Glotzberg, dnes má na mapách jméno Jöcklova skála. Jedná se o malý lom, který býval cílem turistických výletů dávných obyvatel města. Podle legendy zdejší skála obsahuje hodně železné rudy a přitahuje blesky. Dnes zde mají skauti ze Štítů výroční ohně. Výhled do Kladska bohužel zakrývají stromy.

Pozoruhodné je, že se zde usídlilo také hodně lesních mravenců. Mravenišť je zde nepočítaně a kdo se na chvíli zastaví, stane se hned terčem průzkumu. I tak je to pozoruhodné místo, které stojí za navštívení i proto, že se zde dobře pouští draci a v lesích kolem rostou vynikající bedly.

autor: kbz
Spustit audio