Koronavirů existují desítky druhů, jen sedm z nich postihuje člověka

9. březen 2020

Koronavirus je označení, které se používá pro jakýkoli virus, který patří do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 se objevil poprvé na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej. V České republice pak 1. března.

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Nejčastěji kapénkami, které létají vzduchem. Může způsobit respirační problémy, horečky, kašel, který graduje v dýchací potíže, bolesti hlavy a svalů. „Nejvíce ohroženi jsou senioři, chronicky nemocní a osoby s oslabenou imunitou,“ vyjmenovává MUDr. Růžena Haliřová, ředitelka protiepidemického odboru olomoucké Krajské hygienické stanice.

Lidé by měli dodržovat standardní pravidla, zachovávat základní hygienu, umývat si ruce, omezit kontakty s těmi, kdo mají symptomy nemoci, nejčastěji v podobě kýchání a kašlání. „A taky se nezdržovat v místech s vyšší koncentrací lidí,“ doplňuje MUDr. Haliřová.

autor: voj
Spustit audio