Kristus na Hoře Olivetské mezi Vysokou a Vysokými Žibřidovicemi je sochou krásnou i tajemnou

15. duben 2022

Zobrazování pašijových motivů ve výtvarném, ale nejen výtvarném umění, je staré snad stejně, jako příběh Ježíše Krista sám. Kromě výjevu ukřižování se však objevují i v naší krajině motivy, které s posledními okamžiky Ježíše Krista souvisí, nejsou však tak běžné. Jedním z nich je zobrazování Krista na hoře Olivetské.

Na úpatí Olivetské hory probíhá promluva Krista k apoštolům, poté poslední večeře a nakonec i modlitba Ježíše Krista v době kdy apoštolové kolem spí. Je to těžký boj. V evangeliích je zaznamenána víra, ale i pochyby, zda úlohu, která je na něj kladena, unese. A právě toto zobrazení modlícího se Ježíše ve chvíli, kdy je tak lidský ve svých pochybách je do jisté míry neobvyklé.

Kdo jej takto poprvé ztvárnil, netušíme. Existuje jich i ve světě mnoho, a dokonce díky Ludwigu van Beethovenovi existuje i jeho podoba hudební.

Socha u Vysokých Žibřidovic stojí opravdu na místě, kde nic jiného není

Odborníci se domnívají, že tradice zobrazování modlícího se Krista pochází z jižního Německa, kde byl reminiscencí na pašijové hry. Později se dostal i zemí Koruny české, zejména na Moravu, kde byly podobné sochy většinou budovány na vnějších stranách kostelů a v samostatných kaplích Olivové hory. Asi nejznámějším sousoším v okolí je gotické sousoší ve vnější kapli kostela svatého Mořice v Olomouci. Patrně se jedná dokonce o jedno z nejstarších ztvárnění u nás. Najdeme je však i v dílech středověkých malířů jako mistra Třeboňského oltáře či mistra Vyšebrodského oltáře.

Se sochou modlícího se Krista z roku 1718 se můžeme setkat i při Křížové cestě ke Kalvárii na kopci nad Moravskou Třebovou, kde je patrně dílem někoho z okruhu žáků sochaře Matyáše Brauna.

O sochy jsou překrásné výhledy do kraje

Asi nejpozoruhodnější sochou v našem okolí však je Kristus na Olivetské hoře na horském hřebeni mezi osadou Vysoká a Vysoké Žibřidovice. Socha je ikonograficky ojedinělá i v rámci širšího kraje. Je vytesaná z bloků kladského pískovce a dosahuje výšky přibližně 3,5 metru. Je umístěna v základně, ne nepřipomínající bazén, o rozměrech asi 3 x 1,5 metru. Tato parapetová ohrada sochu obklopuje ze tří stran a na ní jsou umístěny kartuše s nápisy z evangelia.

Samotné dílo od bohužel neznámého autora pochází z roku 1780, což potvrzuje nápis na zadní straně podstavce v překladu znějící: Postaveno nehodným milovníkem Carlem Schubertem z Nové Vsi č. 41, léta Páně 1780.

Nápis prozrazující donátorství děda slavného hudebního skladatele Franze Schuberta

A tím se dostáváme k osobnosti stavitele. Znalci zdejší krajiny už tuší, že jím nebyl nikdo jiný než děd slavného hudebního skladatele Franze Schuberta Carl. Zajímavé je, že se Carl Schubert se narodil jako nejmladší syn poměrně chudých rodičů ve Vysoké. Díky sňatku se stal majitelem usedlosti a polností. Sice to stačilo k uživení jeho i jeho rodiny, ale nic na čem by se zbohatlo. Přesto, právě tento muž nechal vybudovat tak unikátní rokokové dílo.

Co ho k tomu vedlo a proč nechal tak monumentální dílo vztyčit právě zde, daleko od civilizace? Je jisté, že právě tudy chodili lidé z Vysoké na mši do chrámu ve Vysokých Žibřidovicích, ale i tak bylo poměrně netypické investovat nemalé prostředky do uměleckého díla, posazeného jen tak v horách. Navíc socha ani nestála na jeho pozemku a musel určitě žádat souhlas s jejím umístěním. Carl Schubert navíc sochu daroval obci a ještě se podílel na stavbě kaple, kde je dnes památník jeho vnuka.

Kaple ve Vysoké, kterou také budoval Carl Schubert

Historik Drahomír Polách uvádí, že zdrojem jeho peněz mohly být půjčky na úrok či obchodní talent, ale jisté to není. Také netušíme, proč se tak snažil vybudovat toto neuvěřitelné dílo. Mělo to být pokání, nebo jen prostě nerozumíme zbožnému cítění horala z doby vrcholného baroka? A tak budí tato socha představivost, vzbuzuje úctu, a kdo se s ní setká, pochopí, že ne vše mezi nebem a zemí se dá jen tak prostě vysvětlit. A to je možná to, co tím chtěl moudrý Carl Schubert vlastně říci. 

autor: kbz
Spustit audio