Kyselovice patřily ke klášterním vesnicím už od svého vzniku

4. červen 2021

Obec Kyselovice najdeme dnes už ve Zlínském kraji. Samotnou obec najdeme v nivě řeky Moštěnky. Zástavba se rozkládá kolem Mlýnské strouhy, která obcí protéká a podél staré cesty vedoucí z Chropyně do Přerova.

Jeden ze dvou mramorových křížů ve vesnici

Archeologické nálezy zde prozrazují pravěké osídlení, ale i nejstarší psané dějiny potvrzují, že zdejší oblast byla obydlená už opravdu dávno. V roce 1078 se uvádí Kyselovice v zakládací listině kláštera Hradisko u Olomouce. Název obce pochází od vlastního jména Kysel tedy ve smyslu ves lidí Kyselových.

Vlastnické poměry obce byly docela složité. V prapočátcích vrchnostenské správy obce ji sice držel klášter Hradisko, v pozdějších letech se však i zde začala držba drobit. V roce 1377 drželi část obce bratři Zbyněk a Poměn z Vlkoše. Svůj díl prodali olomoucké kapitule. V roce 1465 patřila část obce k Uhřičicím. Kapitula prodala svůj díl obce opět v roce 1590 Jindřichu Blektovi. Následně světskou část obce drželi Švábeničtí ze Švánenic, páni z Rožmitálu, Říkovští z Dobrčic, hrabata z Rotálu a opět Říkovští. V roce 1723 prodává Marie Anna von Schneidenau, vdova po Janu Václavovi Říkovském z Dobrčic, tuto část obce klášteru ve Šternberku. Právě tomu patřila druhá část obce už od roku 1397.

Kříž u vjezdu do vesnice od Chropyně

V roce 1784 byl šternberský augustiniánský klášter z rozhodnutí císaře Josefa II. zrušen a Kyselovice připadly náboženskému fondu. Od něj v roce 1790 koupil vesnici i s poplužním dvorem farář ze Senice na Hané František Ignác Tkaný, který tento majetek později předal svému bratrovi Janovi. Jeho potomci drželi obec až do roku 1836, kdy celý statek odkoupilo olomoucké arcibiskupství a v jeho majetku obec zůstala až do konce patrimoniální správy. Celá vesnice byla brána jako samostatný statek. Teprve po koupi obce arcibiskupstvím byla tato začleněna do kroměřížského panství.

V obci byl odpradávna vrchnostenský poplužní dvůr. Po sloučení obou částí obce v roce 1723 nechali augustiniáni v Kyselovicích postavit barokní zámek s hospodářskými budovami. Součástí stavby byl i mlýn a tzv. „malý zámek". Zámecká budova sloužila jako sídlo majitelů statku až do roku 1900.

Toho roku zde byla založena nová parní mlékárna a zámek se stal její součástí. Stál až do roku 1947 kdy byl zbořen a na jeho místě byla postavena nová administrativní budova.

Budova někdejší školy

Obyvatelé vesnice se živili zejména zemědělstvím. Od roku 1788 stála uprostřed návsi škola. Po jejím požáru byla 1836 obnovena a v roce 1888 byla na jejím místě postavena nová školní budova. Sloužila až do roku 1976.

Vstup do kostela střeží tento keramický kohout

Do roku 1900 byly Kyselovice přifařeny do Vlkoše, kde byl i hřbitov a původně i škola. Po přelomu století začaly snahy o vybudování vlastního kostela a zřízení farnosti. V letech 1904 - 1906 byl tedy postaven poměrně velký kostel v novogotickém slohu. Pozoruhodné je, že je orientovaný v severojižním směru a jeho dominantou je 37 metrů vysoká věž.

Pro potřeby farnosti byl adaptován původní tzv. malý zámek v obci. Ten sloužil jako obydlí úředníků statku a v roce 1910 jej koupila obec pro potřeby faráře.

Pomník padlých v I. světové válce

Kromě kostela a fary najedeme ve vesnici i další drobné památky. Tak třeba barokní kříž z roku 1769 u cesty do Žalkovic. Druhý kříž z roku 1894 stojí za obcí u hlavní silnice do Chropyně. Peníze na jeho zhotovení věnovali manželé František a Josefa Havlíčkovi z Kyselovic. V obci jsou i dva krásně bílé mramorové kříže, jeden na hřbitově a druhý u kostela. Kromě toho zde stojí i pomník padlým občanům z obce. Přímo na návsi pak najdeme památkově chráněnou pozdně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého ze 2. čtvrtiny 18. století, druhou chráněnou památkou je pak socha sv. Vendelína z roku 1769. Najdeme zde i sochu piety z roku 1912.

autor: kbz
Spustit audio