Léky koupíme i o Vánocích

Lékárna Kladno - tady lékárnice pracovala a stále pracuje

Lidé v Olomouckém kraji si budou moci pořídit léky i o vánočních svátcích.

Každý den bude otevřena alespoň jedna lékárna v okresních městech. Na zajištění provozu o prvním svátku vánočním přispěje lékárnám hejtmanství.

Nezbytně nutnou a neodkladnou lékařskou péči o vánočních svátcích v celém kraji zajistí lékařská služba první pomoci a zdravotnická záchranná služba.

Ošetřené pacienty lékaři vybaví léky tak, aby jim stačily do doby, než budou mít lékárny obvyklý provoz. Chronicky nemocní by se měli léky předzásobit.

Blanka Mazalová