Lidové Vánoce v přerovském skanzenu letos obohatila rozsáhlá sbírka originálních betlémů

1. prosinec 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tradiční oslavy Štědrého večera

V areálu Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem ve Středočeském kraji se letos už po třicáté koná vánoční výstava nazvaná Lidové Vánoce v Polabí. V interiérech všech osmi chalup jsou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Letos je k jubilejnímu výročí připravena i rozsáhlá výstava betlémů.

Jedním z nejzajímavějších je velký betlém inspirovaný chalupami samotného přerovského skanzenu, který navrhl akademický malíř Jiří Škopek. Jeho menší kopie si mohou zájemci koupit a dodat tak své domácí vánoční výzdobě typický staročeský ráz.

Výstava Lidové Vánoce v Polabí začíná ve skanzenu svátkem sv. Martina, po kterém přichází krátké období příprav na advent. V první chalupě z Chvalovic je atmosféra spojená se starodávnými přástkami a dračkami, při kterých nechybělo podvečerní besedování.

V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky Barborek a Lucek a také mikulášský průvod s nadílkou. Ve výměnku jsou ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty. Původní přerovská „Staročeská chalupa“ z konce 19. století je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, devaterem jídel, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry.

Betlém inspirovaný skanzenem v Přerově

Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století. Výstavu pak ve staré škole zakončuje scéna tříkrálové koledy. Expozici doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků.

Letos je navíc ve skanzenu k vidění také rozsáhlá výstava více než 250 betlémů umístěná ve velkém výstavním sále v bednárně. Zvláštní část výstavy tvoří papírové vystřihovací betlémy a vánoční pohlednice. Betlémy tu ale najdete z různých materiálů – keramické, dřevěné, z vizovického těsta a mnoho dalších. Velký betlém z oblékaných figurek na způsob neapolských jesliček je pak umístěný v kapličce na návsi. Na všechny nadcházející adventní soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

Spustit audio