Lurdská kaple ve Velkém Újezdě je prý zaplacena penězi pro vojsko

3. červenec 2014

Mnohé drobné památky mají zajímavé osudy, které se zachovaly v pověstech a legendách, jež je provázejí prakticky od jejich vzniku. To, co byl v dávné minulosti závistivý klep, je dnes považováno za legendu, která je zaznamenána i v historických publikacích. Lurdská kaple ve Velkém Újezdě je toho zářným důkazem.

Najdeme ji při Oderské ulici, dnes už slepé cestě, která se mění v polní trať. Kdysi to byla přístupová cesta z Velkého Újezda do místní části Kyjanice. A právě zde, na severním konci obce stojí mohutná stavba představující Lurdskou jeskyni a v ní je ukryta socha Panny Marie. Pozoruhodné a docela mohutné dílo bylo postavěno v roce 1887 z popudu rodiny tehdejšího starosty obce Felixe Kovaříka jeho švagrem, přerovským stavitelem Františkem Lazarem.

Jeskyně v podobě stylizované krápníkové dutiny je téměř 5,5 metru široká a 4 metry hluboká. Dřevěnná socha Panny Marie je darem již zmíněného Felixe Kovaříka. Pod samotnou nikou je zazděný i základní kámen se jmény donátorů kaple. Když jsem u ní byl poprvé, všimnul jsem si pramene, který byl vytvořen pod pravým sloupkem ohradní zdi. Teprve při pročtení knihy Josefa Richtera, která se věnuje kulturním památkám obce, jsem zjistil, že tento pramen nemá svůj původ zde, byť by se to vzhledem k umístění kapličky v mírném svahu nabízelo, ale docela daleko odsud – v mokřině nedaleko lesa, v trati Rychvaldy. Voda sem byla dovedena dřevěným potrubím ze vzdálenosti téměř 600 metrů. Bohužel později bylo potrubí přerušeno a voda zde již neprýští.

Lurdská kaple ve Velkém Újezdu

Pojďme ale k důvodům stavby. Jedna z pověstí hovoří o onemocnění Felixe Kovaříka zánětem mozkových blan a jeho manželka Marie prý měla slíbit, že pokud se muž uzdraví, vystaví zde jako dík kapli zasvěcenou Panně Marii. Takových pověstí známe stovky. Mnohem zajímavější je ale ta, která mluví o náhlém zbohatnutí rodiny díky truhle z penězi, kterou zde měli ztratit c. a k. vojáci. Ti s ní prý cestovali do Krakova a penězi z truhly měl být tamnímu vojsku vyplacen žold. Po přenocování v místní hospodě však truhlu na voze špatně uvázali a ta při výjezdu na prudký kopec spadla. Truhlu měl najít někdo z rodiny Kovaříků a pomoci si tak k bohatství. Vojáci, kteří truhlu ztratili, prý byli popraveni a před smrtí prokleli nálezce, který jim tento osud způsobil. Stavba kaple prý měla smazat tuto kletbu a truhla prý je dodnes zazděna do základů kaple.

Lurdská kaple ve Velkém Újezdu

Zajímavá legenda, která potvrzuje, že Velký Újezd byl obcí na důležité obchodní i vojenské stezce vedoucí z Moravy do Slezska, však pravdivá patrně není. Rod Kovaříků byl velmi zámožný a vlivný odpradávna. Spíše se tedy jeví jako velmi pravděpodobné vysvětlení stavby kaple to, které opět uvádí Josef Richter ve své knize. Tam totiž připomíná poněkud nešťastné zasvěcení zdejšího kostela sv. Jakubu Většímu. Ten slaví svůj svátek den po svátku sv. Anny, kdy poutníci odcházeli na čtyřdenní pouť do kostela sv. Anny a sv. Jakuba ve Staré Vodě. A tak se ve Velkém Újezdě začala světit pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie. I když byl při této příležitosti v kostele umístěn obraz Panny Marie, bylo potřeba najít místo, kam se vydá tradiční procesí. Stavba větší kaple byla pro nevelkou obec příliš nákladná, a tak bylo vhodně zvoleno postavení lurdské jeskyně se sochou Bohorodičky.

Lurdská kaple ve Velkém Újezdu

Lurdská jeskyně není příliš známou památkou obce, leží totiž mimo její hlavní centrum. Přesto ale stojí za návštěvu.

Podívejte se k ní s Mirem Kobzou a jeho rozhlasovou pohlednicí Od Pradědu na Hanou.

autor: kbz
Spustit audio