Masarykovy myšlenky mají určitě platnost i v dnešní době, říká historik Karel Podolský

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tomáš Garrigue Masaryk

Olomoučané si v říjnu připomenou sté výročí návštěvy prezidenta T. G. Masaryka. Při oslavách organizátoři chtějí znovu umístit na fasádu radnice pamětní desku, která tuto událost připomínala, přičemž původní desku zničili ve třicátých letech minulého století nacisté při obsazování města.

historik Karel Podolský

Karel Podolský působí na katedře historie FF UP, kde se zabývá dějinami novověku, publikoval práce o době Československé republiky v období od jejího vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938, zabývá se vojenskými dějinami 17. až 20.století. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci má, jako kurátor, na starosti podsbírky Novodobé dějiny a Militaria s vazbou na Olomouc a olomouckou pevnost. Je předsedou Masarykovy společnosti – pobočky Olomouc.

Historik Karel Podolský například zdůraznil, že Masarykovy myšlenky byly srozumitelné a pro lidi obecně přijatelné. Obyčejná lidská slušnost, schopnost diskutovat, naslouchat druhým - právě takové přirozené zásady a principy lidského chování byly součástí Masarykova širokého pojetí slova demokracie.

Nejen o T.G.M. ale hovořil Karel Podolský ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. 

autor: zos
Spustit audio