Městečko Bouzov vznikalo postupně přímo ve stínu hradu. Původní vesnice však stála jinde

22. září 2023

Historie městečka Bouzova nelze oddělit od dějin zdejšího hradu. Nicméně, většina návštěvníků primárně zamíří k hradnímu kopci a jen málokdo se zastaví i v samotném Bouzově. Přitom i zde kráčely dějiny a i zde najdeme spoustu zajímavých míst.

Počátky vesnice Bouzov jsou patrně ještě starší než dějiny samotného hradu. Nejstarší osídlení můžeme směřovat patrně do oblasti dnešního hřbitova a kostela sv. Máří Magdalény. Podle průzkumu archeologů zde máme stopy osídlení z 12. a 13. století. Právě tady měla existovat křižovatka zemských stezek vedoucích od Olomouce do Čech a z Litovle na Konicko. I podle toho se tato osada mohla jmenovat původně Rohlenka, podle staročeského výrazu pro křižovatku. Kromě kostela se zde zachoval i prastarý obloukový kamenný most pocházející snad již z 16. století.

Později se toto místo proměnilo spíše v hospodářské zázemí hradu. Už k roku 1586 je zde uváděn pivovar, později i lihovar a další provozy.

Samotné osídlení se přestěhovalo pod hrad. V roce 1558 hrad Bouzov vyhořel a vrchnost se přestěhovala do Žádlovic a do Podolí. Část bouzovského hradu byla ještě v roce 1617 zříceninou. Za Podstatských z Prusínovic došlo k dělení bouzovského panství na „horní“ s hradem, dvorem a několika vesnicemi a „dolní“ část, ležící právě u kostela sv. Maří Magdalény, s oborou, mýtem, Podhradským mlýnem, pilou a dalším zbožím.

Podle dobových zpráv se dolní část městečka mezi poddanými nazývala „Lhotka“. To platilo do třicetileté války, kdy zpustla. Zůstal je pivovar a k němu i tři rybníky, kde dříve ledaři těžili led pro chlazení piva. Bydleli zde patrně jen pivovarští dělníci. A i dnes se v této části městečka žije zde něco kolem dvaceti obyvatel.

O to více se začalo rozvíjet podhradí. Obyvatelé tvořili hospodářské zázemí hradu a jeho pánů. Ani po třicetileté válce zde nebyl klid. Po vpádu Prusů v roce 1742 už zdejší obyvatelé žili, podle dochované pečeti s rybou, v „Miesteczku Bousow“.

Městečko však nebylo nijak bohaté. Mnozí obyvatelé byli ještě vázáni robotou k vrchnosti. Také mnohé služby byly k dispozici jen v dolní části aglomerace.

Třeba kostel sv. Máří Magdalény, který byl ještě v 17. století farním chrámem a byla zde i farní škola. Nakonec však skončil jako pouhý hřbitovní kostel. Již v 15. století staví pánové z Kunštátu pod hradem kapli sv. Gotharda. Možná byla ještě starší, protože se mluvilo i o tom, že tam jsou pohřbeni zakladatelé hradu. I díky podpoře Řádu německých rytířů bylo na počátku 18. století rozhodnuto o přestavbě kaple na nový farní kostel. Kostel byl rozšířen a v roce 1729 znovu vysvěcen.

Hotel býval někdejší bouzovskou rychtou

Ze staré fary u hřbitova se v roce 1755 přestěhovala do nové budovy v městečku i škola. Nová školní budova nebyla ale postavena moc dobře, brzy se musela opravit, a postupně se začala rozšiřovat o nové třídy. Největší rozvoj městečko čekal až na konci 19. století za starosty pana Františka Wiedermanna. Ten si zde roku 1881 otevřel obchod a docházelo i dalšímu rozvoji živností a řemesel. V roce 1889 byla zřízena Občanská záložna, později četnická a telegrafní stanice. V roce 1890 bylo v městečku napočítáno 99 domů a 710 obyvatel. Ještě před první světovou válkou byl do obce zaveden vodovod a upraven park na náměstí, kde zmizel někdejší rybníček s vodní drůbeží.

Právě náměstíčko se stalo významnou součástí prohlídkové trasy městečka, která navazovala kostelem na hradní park a samotný hrad.

Z památek se kromě kostela dochovalo několik křížů a soch, pranýř na náměstí a některé historické budovy. Procházka po Bouzově je dnes docela zajímavou variantou jak pokračovat ve výletu například po prohlídce pohádkového hradu stejného jména. 

Spustit audio