Milada Hirschová rezignovala na post prorektorky

30. srpen 2005

OLOMOUC - Rektorka Univerzity Palackého v Olomouci Jana Mačáková vyzvala prorektorku Miladu Hirschovou k rezignaci. Toto rozhodnutí souvisí s výsledky interního auditu na Filozofické fakultě olomoucké univerzity.

"Pokud by doc. Hirschová nerezignovala na svou funkci prorektorky do uvedeného termínu, odvolá ji rektorka Univerzity Palackého po projednání v akademickém senátu, jak to ukládají příslušné právní normy. Podle sdělení děkana Filozofické fakulty ukončí doc. Hirschová svůj pracovní poměr na univerzitě ke 30. září,"upřesnil kancléř Univerzity Palackého Tomáš Hrbek.

"Musím sdělit, že jsme se s paní docentkou Miladou Hirschovou dohodli na ukončení pracovně-právního vztahu s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého dohodou, a to ke 30. září 2005. K uvedenému datu současně končí pověření doc. Hirschové funkcí ředitelky Letních školy slovanských studií na Filozofické fakultě UP v OlomouciDěkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,"potvrdil informaci Českému rozhlasu děkan Filozofické fakulty UP Ivo Barteček.

autor: bam
Spustit audio