Milan Valenta: Poťouchlé pohádky aneb Co čert nechtěl

Šumperský rodák Milan Valenta je vskutku renezančním člověkem. Rozkročen mezi vědou a uměním, mezi prací učitele a spisovatele, píše odborné knihy i beletrii, maluje obrazy. To, co je ovšem pro veškeré jeho konání společné, je zájem o lidskou duši.

Prof. PaeDr. Milan Valenta, Ph.D. působí jako odborník v oblasti speciální pedagogiky – věnuje se psychopedii a dramaterapii. Je vedoucím oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci. Je rovněž garantem studia dramaterapie na Pedagogické a Filozofické fakultě UP v Olomouci. Valenta napsal tři desítky odborných publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii ale také řadu učebnic pro zvláštní, základní a střední školy.

Milan Valenta vystudoval v letech 1979 – 1984 Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Vzdělání si rozšířil v druhé polovině osmdesátých let studiem Dějepisu pro základní a střední školy na UJEP v Brně a v letech 1993 – 94 vystudoval obor Výchovná dramatika na DAMU v Praze. Po doktorském studiu na UP Olomouc byl v roce 1998 jmenován docentem a roku 2008 profesorem Speciální pedagogiky.

Jako výtvarník uspořádal Milan Valenta více než čtyřicet samostatných a kolektivních výstav u nás i v zahraničí. Svým výtvarným projevem se hlásí k tradici art brut.

Milan Valenta se představil jako prozaik v roce 1998 opožděným debutem pěti krátkých próz z různých dějinných úseků zasazených do oblasti olomouckého regionu Raubířské povídky. Po delší samostatné próze Eluljá s podtitulem Archetypální příběh z kolektivního nevědomí následovala sbírka patnácti povídek nazvaná Krajina mírných hořkostí. Témata ze svých předchozích děl dále rozvinul v románu Pastýřka ohně, který je příběhem mladého kantora přijíždějícího do moravského pohraničí, kde se seznamuje s tajemnou ženou Barborkou. Linii příběhu ze současné doby prostupují pověsti a mýty z historie. Ve spolupráci s úspěšným ilustrátorem Ivanem Mračkem se Valenta představil také jako autor prózy pro děti nazvané Půďáci ze staré školy.

Na sklonku loňského roku představil Milan Valenta na olomoucké radnici s hercem Alfrédem Strejčkem a kytaristou Štěpánem Rakem svou zatím poslední knihu nazvanou Poťouchlé pohádky aneb Co čert nechtěl... ale chtěl zasazenou do prostředí Olomouce. Tyto drsné a tajemné pohádky provádí čtenáře nejrůznějšími zákoutími hanácké metropole. Knihu vydalo nakladatelství Albatros a výtečnými ilustracemi ji opatřil výtvarník Petr Válek.

Účinkuje: Vladimír Hauser
Režie: Tomáš Soldán
Natočeno: 2017
Spustit audio

Nejnovější zprávy

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.