Ministerstvo životního prostředí uvažuje o rozšíření chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Komu se to nelíbí?

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví by v budoucnu mohla mít větší rozlohu. Pracovníci ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny připravují záměr, podle kterého by se součástí oblasti stalo i pásmo kolem řeky Moravy od Mohelnice po obec Leština na Šumpersku. Některým vlastníkům dotčených pozemků se ale plán nelíbí.

„Tato část kraji je trochu odlišná od stávajícího území chráněné krajinné oblasti tím, že tady nejsou lesy. Je to ale funkční niva řeky Moravy, kdy tu převažují nivní louky,“ popisuje kousek od břehu řeky Moravy na okraji Obce Lukavice Jan Vrbický z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Právě toto je místo, kde se voda z břehů často vylévá. „Proto je tu i lávka pro pěší nad terénem. Támhle v dálce vidíme protipovodňovou hráz, po které by šla hranice chráněné krajinné oblasti,“ dodává Vrbický.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Celé toto území je součástí Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví. Ochranu na úrovni chráněné krajinné oblasti ale nemá. „Hlavní hledisko je možnost podpořit biodiverzitu v tomto území, kdy tu jsou některé druhy významné z hlediska soustavy Natura 2000. V tomto území je bobr evropský, vydra říční nebo motýl modrásek bahenní, který je vázaný na nivní louky,“ sděluje Vrbický.

Záměr na rozšíření chráněné krajinné oblasti ale vzbuzuje obavy u některých vlastníků dotčených pozemků a u zemědělců, kteří na loukách kolem řeky hospodaří. „Tímto dojde ke zvýšení byrokracie. Zemědělec bude vázaný různými povoleními, hospodaření bude složitější. Bude omezení používání hnojiv, a to si myslím, že se shodujeme my jako firma, tak i vlastníci jako fyzické osoby, že určitě dojde k nějaké finanční újmě a snížení hodnoty pozemků,“ shrnuje například šéf zemědělského podniku Úsovsko Jiří Milek.

„Tímto dojde ke zvýšení byrokracie. Zemědělec bude vázaný různými povoleními, hospodaření bude složitější.“
Šéf zemědělského podniku Úsovsko Jiří Milek

Celý záměr na rozšíření chráněné krajinné oblasti je v tuto chvíli zatím ve fázi předjednání.„Spolu s vyhlášením nové chráněné krajinné oblasti bude připraven i návrh nového vymezení zón ochrany přírody. Má odstranit právní nedostatky v současném již zastaralém zřizovacím výnosu a zajistit efektivnější ochranu mimořádně biologicky cenným plochám,“ doplňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. Záměr by podle ní měl resort oficiálně oznámit v druhé polovině letošního roku.

Spustit audio