Moravské Třebové se právem přezdívalo moravské Athény

27. květen 2014

Skvost renesance ale i baroka – to je dnes Moravská Třebová. Město, které bylo centrem umění a vzdělanosti a proto právem neslo přídomek Moravské Athény. Co z jeho dávné slávy přetrvalo dodnes? Stačí se projít ulicemi a je jasno.

Počáty Moravské Třebové sahají až do poloviny 13. století, kdy zdejší území držel Boreš z Rýzmburka. Ten patrně založil nejprve hrad a později v podhradí i osadu, jež záhy přerostla v město. Samotný zakladatel byl z vůle Přemysla Otakara II. vypuzen ze země, ale jeho dílo postupně vzkvétalo. Původně malá osada sice často střídala šlechtické majitele, ale byla stále středem panství a postupně přerostla ve skvostné středověké město s hradem. V roce 1486 se novým pánem města stává Ladislav z Boskovic za jehož vlády zažilo panství a zejména město a hrad Třebová období nevídaného rozkvětu.

Město bylo znovu vystavěno po požáru roku 1509, kdy prakticky lehlo popelem. Hrad se přestavbou změnil v zámek a ve městě se objevují prvky nového, renesančního slohu. Renesanční duch se projevuje také ve hromadění uměleckých předmětů a knih, ale také v oblibě vzdělanců, kteří navštěvovali zdejší panské sídlo. V díle Ladislava z Boskovic pokračovali i jeho dědicové. V roce 1541 opět město zničil požár a opět bylo přestavováno, tentokrát již téměř výhradně v renesančním slohu.

Pohled na Moravskou Třebovou z Křížového vrchu

V roce 1589 zdědil panství Ladislav Velen ze Žerotína. Právě za jeho držby panství byla Třebová označena přízviskem “Moravské Atény”. K zámku nechal Žerotín přistavět arkády a podílel se na úpravě celého města.

Při protihabsburském povstání však stál na straně českých stavů a to se mu stalo osudným. Ladislav Velen ze Žerotína musel uprchnout ze země a byl potrestán konfiskací majetku. Třebovské panství obdržel jakožto léno Koruny české Karel z Lichtenštejna. Pod správou jeho rodu bylo město až do konce patrimoniální správy.

Z nejstarších dob se v Moravské Třebové zachovalo mnoho památek. Na nejstarší dějiny osídlení této krajiny pamatují zbytky středověkého hrádku na Třebovském hradisku. První zpráva o něm pochází z roku 1281, kdy na něm byl purkrabí Konrád. Hrad patřil Fridrichovi ze Schonburgu, který se jako mnoho dalších ve své době věnoval loupeživým výpravám. Proto byl letech 1285 - 86 královským vojskem dobyt.

Moravská Třebová - muzeum

Hrad se poté přestěhoval do města, kde o něm máme zprávy z první poloviny 13. století. Stál patrně na místě dnešního zámku a žádné stopy se o něm nezachovaly. Naopak zámek je úchvatná stavba se zdobeným arkádovým dvorním průčelím, které se prostě musí vidět. Zámek nabízí atraktivní zámecké expozice, tajemná sklepení, posezení ve stylové zámecké kavárně a dětské hřiště.

Pozoruhodné byly v Moravské Třebové ale i stavby duchovní. Základem je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původní gotický kostel ze 13. století byl po požáru v roce 1726 přestavěn na barokní. V interiéru se dochovala rozsáhlá barokní sochařská a malířská výzdoba, jíž dominují barokní sochy Víry a Naděje od třebovského sochaře Jiřího Františka Pacáka, žáka slavného Matyáše Brauna, ale i malířské fresky od Judy Tadeáše Suppera a jeho syna Silvestra. Kdysi byl kolem kostela hřbitov, který byl ale v 15. století přesunut na Křížový vrch k tamnímu kostelu.

K významným duchovním památkám města patří i klášter františkánů s kostelem. Komplex byl dokončen roku 1690 za finanční podpory tehdejšího majitele panství Jana Ondřeje Lichtenštejna. Kostel byl zasvěcen sv. Josefu. Nejvýznamnějším dílem v chrámu je socha sv. Josefa z r. 1712, umístěná nad vchodem do kláštera, která je dílem sochaře Jiřího Antonína Heinze. V klášteře je umístěna historická knihovna s cennými svazky. Naproti kostelu se nachází bývalý ženský klášter z roku 1845, ve kterém byl ústav pro vzdělávání mladých žen.

Moravská Třebová - Klášterní kostel

Jako u každého správného města je i v Moravské Třebové centrem náměstí. V jeho středu stojí morový sloup, dokončený v roce 1720 na paměť morové epidemie, při níž zemřela téměř polovina obyvatel města. Autorem sloupu a jeho sochařské výzdoby je olomoucký sochař Jan Sturmer.

Centrem správy města byla zdejší radnice – původně gotická stavba z doby kolem r. 1520, renesančně přestavěná kolem r. 1560. Kuriozitou je věž radnice z roku 1521 dobudovaná až v roce 1764, která nemá téměř žádné základy.

Kromě uvedených památek se ve městě zachoval také unikátní sobor domů z období gotiky a renesance. V jejich interiérech se dochovalo mnoho stavebních prvků, které připomínají zašlý um zdejší stavebních mistrů. Vše kdysi obklopovalo mohutné městské opěvnění, jehož zbytky se rovněž zachovaly do dnešních dnů.

To je jen zlomek památek, které Moravská Třebová nabízí. Návštěva města na jeden den snad ani nemá smysl, neboť projít si všechny zdejší pamětihodnosti rozhodně vyžaduje více času. I tak je to ale krásná exkurze do pozoruhodné minulosti jednoho z center Hřebečska.

autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.