Moták pochop i vzácné kačeny. V ostravské přírodní rezervaci Skučák žijí zvířecí unikáty

24. srpen 2015
Česko – země neznámá

Cestou z Rychvaldu směrem na Orlovou leží přírodní rezervace Skučák. Na ostrůvcích i vodní ploše rybníku z patnáctého století našlo domov několik přísně chráněných živočišných i rostlinných druhů. V současnosti je to tedy zvláště zoologická lokalita.

Na rybníku Skučák můžete vidět hnízdit dravého motáka pochopa, kolonii racků nebo vzácné druhy kačen jako je kopřivka nebo lžičák pestrý. V rákosí na rozloze osmi hektarů narazíte také na slavíka modráčka, který sice nezpívá tak, jako jeho příbuzný slavík obecný, ale je o to krásnější, protože má nádhernou modrou náprsenku.

Za přírodní rezervaci byl Skučák označen v šedesátých letech a vstupem do Evropské unie byl povýšen na významnou ptačí oblast. Jde také o evropsky důležitou lokalitu pro výskyt řas, kterým se říká parožnatky.

Přírodní rezervace Skučák

K rybníku Skučák se dostanete po hlavní cestě z Orlové nebo z Ostravy, pojedete až k benzínové pumpě v Rychvaldu. Celá přírodní rezervace se dá obejít po vyznačených stezkách. Na hladinu, do rákosí a do míst mimo vyznačené stezky se dá vstoupit jen s povolením Krajského úřadu.

Čtěte také

autor: Artur Kubica
Spustit audio