Můžeme si podat ruku s robotem?

Budoucnost průmyslu, zejména automobilového, je patrně ve stále větší automatizaci výroby. To platí nejen pro konečnou montáž automobilů, ale například i pro výrobu plastových dílů. Do jednoho z lisovacích provozů autoprůmyslu se do Sázavy nedaleko Lanškrouna vydal se Zvědavým mikrofonem Mirek Kobza. A měl také jednu soukromou touhu - podat si ruku s robotem.

Lisovna plastů v Sázavě vyrábí různé drobné plastové díly pro automobily. Právě toto odvětví vyžaduje téměř dokonalou kvalitu dodávaných výrobků. A právě proto, že lidé často při práci dělají chyby, obstarávají velkou část výroby v tomto podniku robotické manipulátory. Jejich práce je dokonalá a také velice efektivní. Navíc robot nebývá nemocný, nepotřebuje dovolenou, není roztržitý. Jen výkonný a přesný.

Lidské ruce nahradit umíme, oči ne

Výroba plastových dílů začíná v sušárně granulátu, kde se plast zbavuje přebytečné vlhkosti a poté se vakuovým potrubím přivádí přímo do plastifikačního válce, kde se teplem změní z pevné formy v tekutou. Tekutý plast pak vstupuje do formy, do které před jejím uzavřením vložil robot kontakty pro elektrickou výzbroj součástek. Poté se forma zavře a lis do ní vstříkne a vylisuje hotový výrobek. Ani zde ale práce pro robotické manipulátory nekončí. Vyjmou z formy hotový výlisek a umístí jej na testovací stanici, která ověří, zda je po rozměrové a elektrické stránce v pořádku. Teprve nyní se poprvé hotová součástka dostává do styku s lidskou rukou, kde jej operátorka prohlédne a vyřadí ty, které mají nějakou vzhledovou vadu. Lidské oči totiž umí odhalit estetické vady, na které je automat krátký. Pak se výrobek zabalí a tím výroba v podstatě končí.

Petr Unzeitig upravuje nastavení robota

Automatizace práci hlavně ulehčuje

Souhru robotických ramen zajišťuje program, který je naučí jakémusi tanci. Ten zajišťuje nejen spolupráci, ale také co nejefektivnější pracovní proces. „Lidé se nás často ptají, jestli automatizace nebere lidem práci. Část pracovních míst sice zanikne, ale většinou zde je stejně lidské oko nenahraditelné. Zbavujeme ale zaměstnance těžké, monotónní práce, která je vyčerpávající,“ vysvětluje technolog výroby Petr Unzeitig. Také programování robotických manipulátorů vyžaduje odborníky. Hodnota těchto strojů je milionová a jedno selhání v provozu, kdy by se mechanické ruce například potkaly v pracovním prostoru, by znamenalo nedozírné škody.

Vizuální kontrola hotového výrobku

Robot klidně pohladí i kočku

A co vlastně umí roboty, které jsou v Sázavě k vidění? Mnoho. V průmyslové výrobě plastů se schopnosti robotických manipulátorů využívají asi z jedné čtvrtiny. Programování umožňuje vložit do robota jakýkoliv příkaz. „Nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že umí pohladit kočku, naštípat dřevo a dokonce i odhodit svůj širák v dál,“ uzavírá Petr Unzeitig.