Myšlenka vzniku Středoevropského fóra v Olomouci nadále žije

12. leden 2012

Olomoucké Muzeum umění stále jedná s ministerstvem kultury o projektu Středoevropského fóra, které mělo vzniknout v proluce vedle instituce. Za zdmi architektonicky odvážné budovy měla být vystavena moderní výtvarná díla z celé střední Evropy, v zadní části se počítalo se zahradou se sochami i nálezy archeologů a součástí objektu mělo být i mezinárodní badatelské centrum.

Nové zařízení se mělo otevírat v příštím roce, projekt však nezískal na realizaci dotaci. Jaká je nyní situace, popsal ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal. "Na jedné straně se chýlí ke konci vyřešení majetko-právních vztahů u proluky, na druhé straně se pokoušíme s resortem kultury dojednat finanční příspěvek, za jehož pomoci by se alespoň něco z toho, co jsme plánovali, mohlo uskutečnit. Doufám, že letos se podaří celou záležitost aspoň vyjasnit a budeme vědět, jaká je budoucnost celého záměru," uvedl ředitel.

Radka Kvasničková

autor: sra
Spustit audio