Na Dům armády se vrací pamětní deska připomínající olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera

2. říjen 2017
Pamětní deska R. Eitelbergera na Domě armády v Olomouci

Ve Vídni má svou ulici, v jeho rodné Olomouci ale zná jméno Rudolfa Eitelbergera málokdo. Spolek Pro krásnou Olomouc proto po víc než sedmdesáti letech vrací na jeho rodný dům pamětní desku i s medailonem. Chce tak připomenout 200 let od narození otce památkové péče.

Olomoučan Milan Dostál zrovna míjí Dům armády, kde se Rudolf Eitelberger narodil. Přestože je inženýr, jméno zakladatele uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni mu nic neříká. „To jste mě nachytala,“ přiznává.

Podle Martiny Mertové ze spolku Pro krásnou Olomouc není jediný. Eitelberger téměř vymizel z paměti obyvatel města.

„Je naším velkým cílem seznámit olomouckou veřejnost s touto významnou postavou, protože poté, co Olomouc opustil, zanechal v evropské kultuře významnou stopu. Díky němu se rozjel systém památkové péče, rozjelo se budování uměleckoprůmyslových a vlastivědných muzeí, včetně toho našeho,“ vysvětluje Mertová.

Eitelberger byl vědec, kulturní politik, zakladatel vídeňské školy dějin umění. Jím založené muzeum bylo prvním uměleckoprůmyslovým muzeem na evropské pevnině a vzorem pro další instituce ve střední Evropě.

Model pamětní desky R. Eitelbergera ve vlastnictví Vlastivědného muzea Olomouc

Ještě do konce války míjeli Olomoučané na nároží dnešního Domu armády německy psanou žulovou pamětní desku. „Paušálním zavržením všeho německého po válce zapadl i Rudolf Eitelberger,“ dodává Martina Mertová.

S kolegy ze spolku se rozhodli vrátit na rohový štít co nejvěrnější kopii: „Rozhodli jsme ukázat to tak, jak to bylo. Do budoucna uvažujeme o nějaké pamětní tabulce, která by lépe vysvětlila okolnosti vzniku této pamětní desky.“

Na stejném domě už visí i pamětní deska písničkáře a novináře Karla Kryla. Podle Spolku Za krásnou Olomouc tak bude Rudolf Eitelberger v dobré společnosti.