Na pultech knihkupectví se objevila kniha Muslimové v Česku. Je první svého druhu u nás

13. leden 2017

Muslimové v nemocnicích, lázních a věznicích. I to jsou témata knihy Muslimové v Česku, na které se podílel sociolog z olomoucké univerzity Daniel Topinka. Pětisetstránková publikace vychází z dlouhodobých vědeckých výzkumů. Všímá si i muslimských hřbitovů, obrazu muslimů v učebnicích či v médiích. Informace v ní najdou zaměstnanci státní správy, neziskových organizací i laická veřejnost.

„Tím hlavním kritériem bylo poskytnout informace o tom, jak to vlastně s muslimy v Česku vypadá a poukázat na obrovskou pestrost, která celé to muslimské pole provází a nabízí. Je to kniha, která je určena jak pro širokou veřejnost, ale stejně tak si v ní najdou to své i odborníci,“ drží v ruce pětisetstránkovou publikaci Muslimové v Česku její editor Daniel Topinka z olomoucké univerzity.

„První část knihy je spíše o tom, co se vlastně o muslimech ve veřejném prostoru říká, jak veřejnost nahlíží na islám, jak jsou muslimové prezentováni. Druhá část knihy, vlastně ta finální, jde přímo k nim. Zabývá se tím a zkoumá, jak tu situaci vnímají muslimové, jak vnímají své vlastní postavení,“ říká.

Kniha vznikla na základě vědeckého výzkumu z let 2013 až 2016. Jak tehdy Češi muslimy vnímali?

„Náš výzkum začal v době, kdy tady ještě takzvaná migrační krize nebyla, nebyla tak tematizovaná. Musím ale říct, že už v té době byli lidé poměrně negativní a bylo z toho výzkumu poměrně vidět, že veřejnost vnímá muslimy jako nějakou homogenní a poměrně nebezpečnou skupinu, ze které má strach,“ vysvětluje.

V Česku žije zhruba 10 až 15 tisíc muslimů. Od komunit v ostatních zemích se podle Topinky liší.

„Liší se výrazně tím, že jsou nepočetní, tím, že tady není nijak výrazně zformovaná nějaká národní komunita. Také se muslimové výrazně liší a zase na druhou stranu víc podobají těm, kteří jsou v Americe svým poměrně dobrým vzdělanostním profilem a taky poměrně dobrým způsobem začleňování do společnosti,“ dodává Topinka.

Kniha Muslimové v Česku podle Daniela Topinky ukazuje, že vnímání tohoto tématu v tuzemsku ovlivňuje absence bližší zkušenosti s islámem a muslimy, spojitost islámu s imigrací a obecná nedůvěra v náboženské instituce.

autor: bam
Spustit audio