Na území Českého krasu najdete řadu přírodních památek a přes 700 jeskyní. Dominantou je rezervace Karlštejn

Český kras je chráněná krajinná oblast ve Středočeském kraji, okolo řeky Berounky a jejích přítoků. Je známý svými vápencovými kopci, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů.

K těm chráněným patří například orel královský, rys ostrovid nebo netopýři. Na území Českého krasu najdete také řadu přírodních památek, včetně více než 700 jeskyní. Nejznámější jsou ty Koněpruské.

V oblasti se vyskytuje také velké množství světově významných nalezišť zkamenělin. Na území Českého krasu byly objeveny archeologické nálezy, které dokazují, že zde lidé žili už v paleolitu. V době bronzové a železné se na území Českého krasu nacházela řada opevněných sídlišť. Dominantou Českého krasu je v tomto směru bezpochyby Národní přírodní rezervace Karlštejn.

Spustit audio