Na území Duban žijí lidé od doby kamenné až dodnes

22. září 2017
Kostel Narození Panny Marie v Dubanech

Dubany najdeme na levém břehu řeky Blaty kousek od mateřské obce Vrbátky. I když historie této obce sahá do přelomu 12. a 13. století, prehistorické nálezy zdejší osídlení posouvají až do doby kamenné, kdy naši dávní předkové osidlovali terasy nad řekou Blatou.

Ani v následujících staletích nebyla krajina kolem dnešních Duban liduprázdná. K výhodné poloze nad řekou se u prvních zemědělců přidala kvalitní půda a blízkost komunikačních tras. A tak okolí obce obývali lidé doby bronzové i železné. Svědčí o tom nález bronzového depotu v místní trati Amerika či pozůstatky keltské osady i s pohřebištěm objevené nedaleko dnešního hřbitova, případně germánské osady v polní trati Močidla.

První zmínka o Dubanech je datována do roku 1200, kdy se v historických zápisech objevují jména Bohudara a Jana z Duban. Patřili patrně k menší zemanské šlechtě, stejně jako v roce 1261 zmiňovaný Artleb z Duban. Počátkem 14. století byly v obci tři svobodné dvory, které vlastnili drobní zemané.

Po dlouhou dobu byl majitelem velké části obce ženský klášter svaté Kláry se sídlem v Olomouci. Po jeho zrušení za josefínských reforem majetek připadl náboženskému fondu, který se rozhodl jej rozparcelovat a nabídnout osadníkům. Tuto událost dodnes připomíná název nově vzniklé osady Margelíkov, pojmenované podle zeměměřiče, který statek rozparceloval.

Budova fary v Dubanech

Nejvýznamnější památkou Duban je kostel Narození Panny Marie. V roce 1368 je poprvé zmiňována zdejší farnost a o stavebním stáří kostela svědčí i zazděná gotická okna v přízemí věže. Vzdělávání při farnosti zde má dlouho tradici. V roce 1787 byla vedle kostela postavena nová škola, která nahradila tzv. klášterní školu ve dvoře. Budova školy sloužila až do poloviny 19. století, kdy si obce postavili novou a bytelnější.

Ještě na konci 19. století se obec se hojně rozvíjela. V roce 1927 její obyvatelé postavili pomník padlým a pak už bohužel letům prosperity odzvonilo. Ani po druhé světové válce společenské změny nedovolily navázat na předchozí rozvoj. Od roku 1961 je obce součástí nedalekých Vrbátek.