Navrhují originální stavby, pracují s roboty i frézami. O technické obory je na Šumpersku zájem

Studenti strojírenství připravují návrhy v počítači
Studenti strojírenství připravují návrhy v počítači

Tentokrát se podíváme, jak studenti navrhují originální stavby rozhleden, jak pracují na počítači s obrazem a zvukem. Prohlédneme si nákres sněžné rolby a dřevěný model humanitární nemocnice. Uvidíme v akci malé roboty, učebnu strojařů a další pracoviště.

Tradice a současnost

Škola, kterou procházíme, byla založena před sto dvaceti lety v Zábřehu. Dnes má název Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Šumperk.

„Je zajímavé, že jsou tu dva obory, na kterých škola začínala. Je to strojírenství a elektrotechnika. Ty se mírně měnily obsahem a modernizovaly. Na střední škole učíme obory zakončené maturitní zkouškou. Jsou to již zmíněné strojírenství a elektrotechnika, dále informační technologie, technické lyceum, grafický design a průmyslový design. Na vyšší odborné škole je pak možné studovat multimediální internetové služby,“ říká v první navštívené místnosti, kterou je ředitelna, Petr Vepřek.

Studenti průmyslového designu vytvářejí návrhy rozhleden

„Průmyslovku navštěvuje 670 žáků a vyšší odbornou školu asi stovka. Mluví se o tom, že o technické obory není zájem, my ale poslední dva roky cítíme pravý opak, přesto kapacity ještě máme,“ pochvaluje si ředitel.

Vyrážíme do učeben. Na stěnách chodby si všímáme obrazů. „Jsou to práce studentů našich dvou uměleckých oborů, což jsou průmyslový design a grafika,“ říká naše hlavní průvodkyně zástupkyně ředitele Ilona Opatovská.

Obrazy studentů na stěnách chodby

Některé obory vyžadují talentové zkoušky

Navštěvujeme jeden z ateliérů průmyslového designu, kde studenti třetího ročníku právě na počítačích vytvářejí modely rozhleden zasazených do krajiny.

Každá stavba je jiná. Jedna s balkony a výčnělky je situována do vysokých hor, druhá v rovinatější krajině připomíná figuru, obtáčí ji spirálovité schodiště a její horní prostor je krytý průhlednou kopulí, třeba kvůli tomu, aby bylo potmě vidět na hvězdy. Jiná rozhledna je dotvářena lany, která by ocenili horolezci.

Při návratu na chodbu cítíme vůni zpracovávaného dřeva. Přes místnost, v níž si můžeme prohlédnout trojrozměrné modely ze dřeva a dalších materiálů, vcházíme do dílny, kde jeden ze studentů vytváří flexou dřevěný šperk.

Studentské společnosti připravují studenty na podnikání a práci ve firmě

„Studentské společnosti zajišťují zakázky hlavně pro školu. Ty zakázky se mohou týkat kulturní, společenské i odborné oblasti. Společnost ze třetího ročníku se zabývá sportovními aktivitami, společnost ze čtvrtého ročníku fiktivním konkurzem a věcmi, kterém souvisí se zaměstnáním,“ říká Marie Johnová, která má tyto aktivity na starosti.

Najdeme tu pozice prezidenta, marketingového a finančního ředitele, studenti připravují třeba program pro dobročinný benefiční koncert v dětském domově, jiná společnost se zabývá balením bonbonů.

„Já vždycky říkám, že z našich studentů budou podnikatelé dobří, anebo nebudou podnikat. Obojí je dobře. Mají možnost to u nás zjistit bez finanční ztráty. Navíc manažer v naší společnosti nemá v ruce finance, kterými by motivoval, to znamená motivační je jen zájem. Jako výstup do života je to obrovská zkušenost. Vrací se k nám po čase žáci, pochlubit se, jakou mají firmu, jak se jim daří,“ dodává pedagožka.

Studenti technického lycea pracují na fyzikálních pokusech

Roboti mají přilákat zájemce o elektrotechniku

Zastavujeme se u robotické dráhy, po níž se pohybují autíčka, která pomocí senzorů čtou liniemi vyznačené trasy. „Chtěli jsme podpořit zájem o obor elektrotechnika a vůbec o techniku u žáků základních škol i u našich studentů. Založili jsme pro základní školy kroužky, každý pátek sem chodí kolem třiceti pětatřiceti dětí. Pro žáky základních škol pořádáme také soutěž, vrcholem je robotický den u nás ve škole. Nikdy se nám nepřihlásilo do kroužku tolik zájemců, jako v tomto školním roce. Sledujeme, že zájem o techniku se zvýšil,“ říká učitel elektrotechniky Miroslav Haltmar.

Dále nahlížíme do učebny, kde budoucí strojaři projektují pomocí počítačů, ve vedlejší místnosti mohou pracovat s 3D tiskárnami, CNC stroji, frézkou a soustruhem.

Robotické autíčko

Navštěvujeme IT učebnu, v laboratořích jsme účastni semináře fyziky pro studenty technického lycea, kdy mechanické pokusy jsou sledovány elektronikou a zapisovány do počítačových programů, setkáváme se studenty vyšší odborné školy, kteří zpracovávají na počítači zvuk a video, na dalším místě se dozvídáme, že důraz tu kladou i na jazykovou výbavu studentů.