Nejstarší pojmenování Raškova znělo Nicols

4. září 2012

V historických pramenech se vesnice nejdříve objevuje pod jménem Ni­cols, které bylo základem německého názvu Nikles a je vykládáno jako "Ni­kolův majetek".

Starší český název Vraškov i mladší podoba Raškov jsou odvozovány od osobního jména Vražek, Rašek, případně od některého osobního jména s počátečním Ra-.

Na obecní pečeti byl zobrazen rýč. Vesnice byla do roku 1960 samostatnou obci, od té doby je částí Bohdí­kova. Dnešní raškovský katastr o rozloze 1304 hektarů je složen ze dvou katastrálních území. Vedle Vsi Raškova byl do poloviny 19. století (1850) samostatnou obcí též Dvůr Raškov.

Ve druhé polovině 19. století a na po­čátku 20. století (do roku 1924) byly obě katastrální obce rozlišovány jako osady Raškova, do sedmdesátých let 19. století byla částí Raškova též později samostatná obec Holba.

Další podrobnosti o historii Raškova se dozvíte od Mirka Kobzy v jeho rozhlasové pohlednici ve středu 11. června.

autor: kbz
Spustit audio